Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás szervezéséről, valamint a közterületek tisztántartásáról *