Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 3/2003. (II. 03.) sz. Kt. rendelet módosításáról *