Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (VII. 26.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 3/2003. (II. 03.) rendelet módosításáról *