Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú Víziközmű Kft. által nyújtott ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés díjairól szóló többször módosított 31/2004. (XII. 10.) rendelet módosításáról *