Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről *