Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Nagykovácsi Nagyközség Hrsz: 0135/32-0135/190-es és 0138/2 földrészletek belterületbe vonásáról *