Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú Víziközmű Kft. által nyújtott ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés díjairól szóló többször módosított 27/2010. (XII. 09.) rendelet módosításáról *