Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról az alábbiakat rendeli el:

1. § A képviselő-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt legalább Nagykovácsi Nagyközség választópolgárai 25%-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezte.

2. § (1) E rendelet 2015. szeptember 18. napján lép hatályba.

(2) E rendeletet alkalmazni kell a hatályba lépésekor folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is.

(3) * 

Nagykovácsi, 2015. szeptember 17.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző