Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak szerveire, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint a Nagykovácsi Település Üzemeltetési Nonprofit Kft-re.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

b) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

ba) Nagykovácsi Kispatak Óvoda

bb) Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

bc) Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

2. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló gazdálkodási beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltaknak megfelelően

1.821.171 ezer Ft bevétellel

amelyből 1.283.556 ezer Ft költségvetési bevétel

és 537.615 ezer Ft finanszírozási bevétel

valamint

1.780.243 ezer Ft kiadással

amelyből 1.285.697 ezer Ft költségvetési kiadás

és 494.546 ezer Ft finanszírozási kiadás

hagyja jóvá.

3. § (1) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

a) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 1. számú mellékletek, ennek részletezését a 2. és 3. számú mellékletek;

b) a működési célú pénzeszközátadásokat a 3.1. melléklet;

c) a felhalmozási célú kiadásokat a 3.2 melléklet;

d) az adósságállomány alakulását a 4. számú melléklet;

e) a 2016.évi maradvány elszámolását a 5. számú mellékletek;

f) a 2016. évi egyszerűsített mérleget a 6. számú mellékletek;

g) a 2016. évi összevont (konszolidált) táblázatokat a 8. számú melléklet

alapján fogadja el.

(2) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának irányítása alatt lévő költségvetési szervek szabad pénzmaradványát elvonja.

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy 2016. évben nem volt olyan fejlesztési cél, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet vált volna szükségessé.

(4) A Képviselő-testület a zárszámadási rendelet tájékoztató adatait a 7. sz. mellékletek, valamint az 1., és 2. sz tájékoztató szerint fogadja el.

4. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul veszi.

5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Nagykovácsi, 2017. április 27.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1. számú melléklet

Bevétel-Kiadás

Kispatak Óvoda


Megnevezés
2016. évi
eredeti
előirányzat
2016. évi módosított előirányzat
Teljesülés

Teljesülés %-a
K1 Személyi juttatások összesen 20 057 000 20 173 498 18 282 152 90,6%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 415 000 5 430 150 4 938 972 91,0%
K3 Dologi kiadások 20 888 000 22 163 828 21 710 235 98,0%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások 3 900 000 4 736 183 4 676 728 98,7%
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
K Kiadások összesen 50 260 000 52 503 659 49 608 087 94,5%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 200 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek 4 636 000 4 084 000 5 006 328 122,6%
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8 Finanszírozási bevételek 45 624 000 48 419 659 45 916 426 94,8%
B Bevételek összesen 50 260 000 52 503 659 51 122 754 97,4%
Nyitó pénzkészlet 2016.01.01. (ezer forint) 1 062 359
Záró pénzkészlet 2016.12.31.(ezer forint) 90 877

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat


Megnevezés
2016. évi eredeti előirányzat 2016. évi módosított előirányzat
Teljesülés

Teljesülés %-a
K1 Személyi juttatások összesen 35 980 000 37 668 075 34 823 746 92,4%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 714 000 10 191 620 9 569 542 93,9%
K3 Dologi kiadások 15 142 000 15 142 000 11 639 939 76,9%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások 3 569 000 3 569 000 3 513 660 98,4%
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
K Kiadások összesen 64 405 000 66 570 695 59 546 887 89,4%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 14 400 000 20 394 000 141,6%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek 3 551 000 2 866 000 1 322 945 46,2%
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8 Finanszírozási bevételek 60 854 000 49 304 695 41 689 389 84,6%
B Bevételek összesen 64 405 000 66 570 695 63 406 334 95,2%
Nyitó pénzkészlet 2016.01.01. (ezer forint) 684 578
Záró pénzkészlet 2016.12.31.(ezer forint) 342 492

Önkormányzat

Megnevezés 2016-os tény (Ft)
Beruházások:
Temető-ravatalozó: ravatalozó építési terv és kivitelezés, 2 db hulladéktároló, ravatalozó sátor, távfelügyeleti rádió, hangtechnika, lócák, kőkereszt felújítás 37 111 188
Iskolai beruházások: sportpálya lefedés, tornaterem födém szigetelés, PVC burkolat, vadkamera, router, laptop, zenei rendszer, szekrények, interaktív táblák, iskolacsengő rendszer, bojler, hangfalak, házimozi, switch, projektor tartóval, telefon, mikrofon, fejhallgató. 28 628 575
Kossuth Lajos utca 1 raktárépület: riasztórendszer kiépítése 408 148
Hagyományok Háza: engedélyes terv és akadálymentesítési terv 463 500
NATÜ eszközpark bővítés: traktor, kapálógép, lomfúvó, hegesztő, létrák, magasnyomású mosó, sarokcsiszoló, térkőroppantó, fűkaszák, permetező, platós tehergépkocsi, Opel Corsa szgk. 8 409 774
Száva utcai óvoda: hőszigetelés, tetőfelújítás és vizesblokk felújítás 16 306 790
Kossuth 64.: '56-os emlékszoba: az épület bal oldali szárnyának felújítása, bojler és 6 db fűtőpanel. 9 290 207
Egyéb beruházások:
Szamos utcai felszínivíz elvezetés kiépítése 5 080 000
Ford Transit szgk. 5 994 400
Motoros áramfejlesztő beszerzése és a csatlakozás kiépítése 976 427
Nefelejcs utca 18 szennyvíz bekötés 411 830
Köztéri kukák 1 210 818
Motoros fűkasza 229 899
Mobilklíma gyermekorvosi rendelőbe 94 990
Navigáció 27 990
Fényfüzér 13 900
Mikrohullámú sütő és vízforraló inkubátorházba 23 298
Chipolvasó közterületfelügyelőnek 29 900
Összesen: 114 711 634

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár


Megnevezés
2016. évi
eredeti
előirányzat
2016. évi
módosított
előirányzat

Teljesülés

Teljesülés %-a
K1 Személyi juttatások összesen
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 415 000 5 430 150 4 938 972 91,0%
K3 Dologi kiadások 20 888 000 22 163 828 21 710 235 98,0%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások 3 900 000 4 736 183 4 676 728 98,7%
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
K Kiadások összesen 50 260 000 52 503 659 49 608 087 94,5%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek 4 636 000 4 084 000 5 006 328 122,6%
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8 Finanszírozási bevételek 45 624 000 48 419 659 45 916 426 94,8%
B Bevételek összesen 50 260 000 52 503 659 50 922 754 97,0%
Nyitó pénzkészlet 2016.01.01. (ezer forint) 1 062 359
Záró pénzkészlet 2016.12.31. (ezer forint) 90 877

Polgármesteri Hivatal


Megnevezés
2016. évi
eredeti
előirányzat
2016. évi
módosított
előirányzat

Teljesülés

Teljesülés %-a
K1 Személyi juttatások összesen 126 438 000 126 032 771 124 366 811 98,7%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 102 000 35 478 586 35 478 586 100,0%
K3 Dologi kiadások 46 521 000 47 169 600 43 628 751 92,5%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások 6 985 000 6 985 000 1 613 580 23,1%
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
K Kiadások összesen 215 046 000 215 665 957 205 087 728 95,1%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 996 423 1 642 352 164,8%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek 3 683 000 3 099 000 3 885 337 125,4%
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8 Finanszírozási bevételek 211 363 000 211 570 534 207 098 768 97,9%
B Bevételek összesen 215 046 000 215 665 957 212 626 457 98,6%
Nyitó pénzkészlet 2016.01.01. (ezer forint) 2 438 592
Záró pénzkészlet 2016.12.31.(ezer forint) 253 912

2. számú melléklet

Költségvetési bevételek

Kispatak Óvoda

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Teljesítés
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 0 0 0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 0 0 0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 0 0 0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 0 0
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 0 0
06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) 0 0 0
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 0 0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) 0 0 0
11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0
12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) 0 0 0
14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0
16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0
17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) 0 0 0
22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 0 0 0
23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 0 0 0
25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 0 0 0
27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 0 0 0
28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 0 0 200 000
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 200 000
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 200 000
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 0
45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 0 0
46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) 0 0 0
47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 0 0 0
48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 0 0 0
50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 0 0 0
52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 0 0 0
53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) 0 0 0
58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 0 0 0
59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 0 0 0
61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 0 0 0
63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 0 0 0
64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) 0 0 0
69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0
70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 0 0 0
74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0
75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0
80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0
81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 0 0 0
83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 0 0 0
85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0
86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0
89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0
90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0
91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0
92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0
93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0
94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) 0 0 0
95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0
96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0
97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0
98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0
99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0
100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0
101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 0 0 0
102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0
103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) 0 0 0
105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0
106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0
107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0
108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0
109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) 0 0 0
110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0
111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0
113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0
114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0
115 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0
116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) 0 0 0
118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0
119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
126 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0
127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0
128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) 0 0 0
129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) 0 0 0
130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351) 0 0 0
131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) 0 0 0
132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) 0 0 0
133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0
134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) 0 0 0
135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0
136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0
137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0
138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0
139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) 0 0 0
140 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) 0 0 0
141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0
142 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0
143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0
144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0
145 Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) 0 0 0
146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 0 0 0
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 0
148 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0
149 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) 0 0 0
151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0
152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0
153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 0 0 0
154 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0
155 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0
156 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0
157 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0
158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0
159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0
160 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0
161 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0
162 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0
163 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0
164 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) 0 0 0
165 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0
166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) 0 0 0
167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 0 0 0
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 0 0 0
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) 0 0 0
170 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0
171 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0
173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0
174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0
175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 0 0 0
176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
177 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
178 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0
179 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 0
180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0
181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0
182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0
183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0
184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 0 0 0
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 20 000
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 3 650 000 3 215 000 3 896 621
188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 1 451 481
189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 0 0 0
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0 0
191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0
192 Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) 0 0 0
193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0
194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0
195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 0 0 0
196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0
199 Ellátási díjak (B405) 0 0 0
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 986 000 869 000 1 053 089
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0
202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) 0 0 0
203 ebből: államháztartáson belül (B4081) 0 0 0
204 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) 0 0 0
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 0 0 735
206 ebből: államháztartáson belül (B4082) 0 0 0
207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 0 0 0
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 0 0 735
209 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) 0 0 0
210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+215) (B4092) 0 0 0
211 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) 0 0 0
212 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) 0 0 0
213 ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) 0 0 0
214 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) 0 0 0
215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 0 0
216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 0
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 0 35 883
219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) 4 636 000 4 084 000 5 006 328
222 Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) 0 0 0
223 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 0 0 0
224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 0 0 0
225 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0
226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
227 Részesedések értékesítése (>=228) (B54) 0 0 0
228 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0
229 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0
230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 0 0 0
231 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 0 0 0
232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 0 0 0
233 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 0 0 0
234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) 0 0 0
235 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0
236 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0
237 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0
238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0
239 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
240 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
241 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
242 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0
243 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) 0 0 0
245 ebből: egyházi jogi személyek (B65) 0 0 0
246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0
247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0
248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0
249 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
250 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
251 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0
253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0
254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0
255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 0 0 0
257 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 0 0
258 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 0 0 0
259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 0 0 0
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) 0 0 0
261 ebből: egyházi jogi személyek (B74) 0 0 0
262 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) 0 0 0
263 ebből: egyéb civil szervezetek (B74) 0 0 0
264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0
265 ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
266 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
267 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
268 ebből: egyéb vállalkozások (B74) 0 0 0
269 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 0 0 0
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) 0 0 0
271 ebből: egyházi jogi személyek (B75) 0 0 0
272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0
273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0
274 ebből: háztartások (B75) 0 0 0
275 ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
276 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
277 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
278 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0
279 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0
280 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 0 0 0
281 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) 0 0 0
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 4 636 000 4 084 000 5 206 328

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat Teljesítés
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 0 0 0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 0 0 0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 0 0 0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 0 0
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 0 0
06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) 0 0 0
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 0 0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) 0 0 0
11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0
12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) 0 0 0
14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0
16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0
17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) 0 0 0
22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 0 0 0
23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 0 0 0
25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 0 0 0
27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 0 0 0
28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 0 14 400 000 20 394 000
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 20 394 000
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
(=07+...+10+21+32) (B1)
0 14 400 000 20 394 000
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 0
45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 0 0
46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) 0 0 0
47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 0 0 0
48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 0 0 0
50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 0 0 0
52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 0 0 0
53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) 0 0 0
58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 0 0 0
59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 0 0 0
61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 0 0 0
63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 0 0 0
64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) 0 0 0
69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0
70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 0 0 0
74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0
75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0
80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0
81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 0 0 0
83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 0 0 0
85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0
86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0
89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0
90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0
91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0
92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0
93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0
94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) 0 0 0
95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0
96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0
97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0
98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0
99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0
100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0
101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 0 0 0
102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0
103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) 0 0 0
105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0
106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0
107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0
108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0
109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) 0 0 0
110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0
111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0
113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0
114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0
115 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0
116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) 0 0 0
118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0
119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
126 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0
127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0
128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) 0 0 0
129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) 0 0 0
130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351) 0 0 0
131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) 0 0 0
132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) 0 0 0
133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0
134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) 0 0 0
135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0
136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0
137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0
138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0
139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) 0 0 0
140 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) 0 0 0
141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0
142 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0
143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0
144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0
145 Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) 0 0 0
146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 0 0 0
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 0
148 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0
149 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) 0 0 0
151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0
152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0
153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 0 0 0
154 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0
155 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0
156 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0
157 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0
158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0
159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0
160 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0
161 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0
162 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0
163 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0
164 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) 0 0 0
165 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0
166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) 0 0 0
167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 0 0 0
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 0 0 0
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) 0 0 0
170 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0
171 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0
173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0
174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0
175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 0 0 0
176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
177 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
178 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0
179 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 0
180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0
181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0
182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0
183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0
184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 0 0 0
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 0 0 342 404
188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0
189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 0 0 0
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0 29 180
191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0
192 Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) 0 0 0
193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0
194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0
195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 0 0 0
196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0
199 Ellátási díjak (B405) 2 796 000 2 256 630 585 639
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 755 000 609 370 258 456
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0
202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) 0 0 0
203 ebből: államháztartáson belül (B4081) 0 0 0
204 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) 0 0 0
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 0 0 2 638
206 ebből: államháztartáson belül (B4082) 0 0 0
207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 0 0 0
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 0 0 2 638
209 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) 0 0 0
210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+215) (B4092) 0 0 0
211 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) 0 0 0
212 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) 0 0 0
213 ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) 0 0 0
214 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) 0 0 0
215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 0 0
216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 0
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 41 628
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 0 63 000
219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0
221 Működési bevételek (
=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)
3 551 000 2 866 000 1 322 945
222 Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) 0 0 0
223 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 0 0 0
224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 0 0 0
225 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0
226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
227 Részesedések értékesítése (>=228) (B54) 0 0 0
228 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0
229 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0
230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 0 0 0
231 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 0 0 0
232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 0 0 0
233 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 0 0 0
234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) 0 0 0
235 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0
236 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0
237 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0
238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0
239 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
240 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
241 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
242 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0
243 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) 0 0 0
245 ebből: egyházi jogi személyek (B65) 0 0 0
246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0
247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0
248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0
249 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
250 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
251 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0
253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0
254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0
255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 0 0 0
257 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 0 0
258 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 0 0 0
259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 0 0 0
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) 0 0 0
261 ebből: egyházi jogi személyek (B74) 0 0 0
262 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) 0 0 0
263 ebből: egyéb civil szervezetek (B74) 0 0 0
264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0
265 ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
266 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
267 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
268 ebből: egyéb vállalkozások (B74) 0 0 0
269 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 0 0 0
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) 0 0 0
271 ebből: egyházi jogi személyek (B75) 0 0 0
272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0
273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0
274 ebből: háztartások (B75) 0 0 0
275 ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
276 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
277 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
278 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0
279 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0
280 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 0 0 0
281 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) 0 0 0
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 3 551 000 17 266 000 21 716 945

Önkormányzat

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat Teljesítés
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 134 710 713 142 205 364 142 205 364
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 202 723 520 198 708 553 198 708 553
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 126 073 925 119 736 305 119 736 305
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 8 775 720 9 250 548 9 250 548
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 48 975 107 48 975 107
06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 1 325 619
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) 472 283 878 518 875 877 520 201 496
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 0 0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) 0 0 0
11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0
12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) 0 0 0
14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0
16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0
17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) 0 0 0
22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 0 0 0
23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 0 0 0
25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 0 0 0
27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 0 0 0
28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 14 400 000 0 2 392 292
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 806 800
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 529 200
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 1 056 292
40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 486 683 878 518 875 877 522 593 788
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 83 086 622 83 086 622
45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 0 0
46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) 0 0 0
47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 0 0 0
48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 0 0 0
50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 0 0 0
52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 0 0 0
53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) 0 0 0
58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 0 0 0
59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 0 0 0
61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 0 0 0
63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 0 0 0
64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) 135 279 000 54 166 054 69 970 505
69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0
70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 64 570 505
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 5 400 000
73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 0 0 0
74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0
75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 135 279 000 137 252 676 153 057 127
80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0
81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 0 0 0
83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 0 0 0
85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0
86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0
89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0
90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0
91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0
92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0
93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0
94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) 0 0 0
95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0
96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0
97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0
98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0
99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0
100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0
101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 0 0 0
102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0
103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) 0 0 0
105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0
106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0
107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0
108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0
109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) 252 039 000 232 434 000 232 433 490
110 ebből: építményadó (B34) 0 0 136 705 818
111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0
113 ebből: telekadó (B34) 0 0 95 727 672
114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0
115 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0
116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) 129 600 000 165 376 000 165 376 250
118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0
119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 165 376 250
125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
126 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0
127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0
128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) 0 0 0
129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) 0 0 0
130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351) 0 0 0
131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) 0 0 0
132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) 0 0 0
133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0
134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) 0 0 0
135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0
136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0
137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0
138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0
139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) 0 0 0
140 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) 0 0 0
141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0
142 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0
143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0
144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0
145 Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) 28 953 000 26 723 000 26 722 682
146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 0 0 0
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 26 722 682
148 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0
149 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) 200 000 820 000 797 418
151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0
152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0
153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 0 0 0
154 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0
155 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0
156 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0
157 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0
158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 77 700
159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 719 718
160 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0
161 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0
162 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0
163 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0
164 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) 0 0 0
165 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0
166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) 0 0 0
167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 0 0 0
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 158 753 000 192 919 000 192 896 350
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) 9 100 000 18 990 000 18 989 208
170 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0
171 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 17 172 260
173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0
174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0
175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 0 0 0
176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
177 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
178 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0
179 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 210 916
180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0
181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 1 572 384
182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0
183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0
184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 419 892 000 444 343 000 444 319 048
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 117 952
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 7 515 497 7 515 497 23 187 473
188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 12 960 392
189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 0 0 0
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0 148 298
191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0
192 Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) 0 0 0
193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0
194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0
195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 0 0 0
196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0
199 Ellátási díjak (B405) 21 800 000 21 800 000 23 036 308
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 7 915 000 7 915 000 19 194 595
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0
202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) 0 0 0
203 ebből: államháztartáson belül (B4081) 0 0 0
204 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) 0 0 0
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 1 000 000 1 000 000 690 370
206 ebből: államháztartáson belül (B4082) 0 0 0
207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 0 0 0
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 1 000 000 1 000 000 690 370
209 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) 0 0 2 837 286
210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+215) (B4092) 0 0 0
211 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) 0 0 0
212 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) 0 0 0
213 ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) 0 0 0
214 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) 0 0 0
215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 0 0
216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 2 837 286
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 148 955
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 2 837 000 5 701 143 20 048 734
219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 17 526 883
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) 41 067 497 43 931 640 89 409 971
222 Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) 0 0 0
223 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 0 0 0
224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 16 500 000 16 500 000 14 566 929
225 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0
226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
227 Részesedések értékesítése (>=228) (B54) 0 0 0
228 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0
229 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0
230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 16 500 000 16 500 000 14 566 929
231 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 0 0 0
232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 0 0 0
233 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 0 0 0
234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) 0 0 0
235 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0
236 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0
237 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0
238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0
239 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
240 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
241 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
242 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0
243 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) 0 0 0
245 ebből: egyházi jogi személyek (B65) 0 0 0
246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0
247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0
248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0
249 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
250 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
251 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0
253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0
254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0
255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 0 0 0
257 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 0 0
258 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 0 0 0
259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 0 0 0
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) 0 0 0
261 ebből: egyházi jogi személyek (B74) 0 0 0
262 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) 0 0 0
263 ebből: egyéb civil szervezetek (B74) 0 0 0
264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0
265 ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
266 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
267 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
268 ebből: egyéb vállalkozások (B74) 0 0 0
269 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 0 0 0
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) 2 000 000 2 000 000 12 412 142
271 ebből: egyházi jogi személyek (B75) 0 0 0
272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0
273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0
274 ebből: háztartások (B75) 0 0 12 412 142
275 ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
276 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
277 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
278 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0
279 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0
280 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 0 0 0
281 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) 2 000 000 2 000 000 12 412 142
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 1 101 422 375 1 162 903 193 1 236 359 005

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat Teljesítés
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 0 0 0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 0 0 0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 0 0 0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 0 0
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 0 0
06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) 0 0 0
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 0 0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) 0 0 0
11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0
12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) 0 0 0
14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0
16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0
17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) 0 0 0
22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 0 0 0
23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 0 0 0
25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 0 0 0
27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 0 0 0
28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 0 0 200 000
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 200 000
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 200 000
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 0
45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 0 0
46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) 0 0 0
47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 0 0 0
48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 0 0 0
50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 0 0 0
52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 0 0 0
53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) 0 0 0
58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 0 0 0
59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 0 0 0
61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 0 0 0
63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 0 0 0
64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) 0 0 0
69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0
70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 0 0 0
74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0
75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0
80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0
81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 0 0 0
83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 0 0 0
85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0
86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0
89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0
90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0
91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0
92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0
93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0
94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) 0 0 0
95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0
96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0
97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0
98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0
99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0
100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0
101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 0 0 0
102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0
103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) 0 0 0
105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0
106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0
107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0
108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0
109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) 0 0 0
110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0
111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0
113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0
114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0
115 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0
116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) 0 0 0
118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0
119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
126 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0
127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0
128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) 0 0 0
129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) 0 0 0
130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351) 0 0 0
131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) 0 0 0
132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) 0 0 0
133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0
134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) 0 0 0
135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0
136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0
137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0
138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0
139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) 0 0 0
140 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) 0 0 0
141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0
142 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0
143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0
144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0
145 Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) 0 0 0
146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 0 0 0
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 0
148 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0
149 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) 0 0 0
151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0
152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0
153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 0 0 0
154 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0
155 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0
156 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0
157 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0
158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0
159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0
160 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0
161 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0
162 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0
163 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0
164 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) 0 0 0
165 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0
166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) 0 0 0
167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 0 0 0
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 0 0 0
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) 0 0 0
170 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0
171 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0
173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0
174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0
175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 0 0 0
176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
177 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
178 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0
179 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 0
180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0
181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0
182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0
183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0
184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 0 0 0
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 20 000
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 3 650 000 3 215 000 3 896 621
188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 1 451 481
189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 0 0 0
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0 0
191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0
192 Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) 0 0 0
193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0
194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0
195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 0 0 0
196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0
199 Ellátási díjak (B405) 0 0 0
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 986 000 869 000 1 053 089
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0
202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) 0 0 0
203 ebből: államháztartáson belül (B4081) 0 0 0
204 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) 0 0 0
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 0 0 735
206 ebből: államháztartáson belül (B4082) 0 0 0
207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 0 0 0
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 0 0 735
209 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) 0 0 0
210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+215) (B4092) 0 0 0
211 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) 0 0 0
212 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) 0 0 0
213 ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) 0 0 0
214 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) 0 0 0
215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 0 0
216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 0
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 0 35 883
219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) 4 636 000 4 084 000 5 006 328
222 Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) 0 0 0
223 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 0 0 0
224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 0 0 0
225 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0
226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
227 Részesedések értékesítése (>=228) (B54) 0 0 0
228 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0
229 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0
230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 0 0 0
231 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 0 0 0
232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 0 0 0
233 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 0 0 0
234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) 0 0 0
235 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0
236 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0
237 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0
238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0
239 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
240 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
241 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
242 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0
243 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) 0 0 0
245 ebből: egyházi jogi személyek (B65) 0 0 0
246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0
247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0
248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0
249 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
250 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
251 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0
253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0
254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0
255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 0 0 0
257 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 0 0
258 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 0 0 0
259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 0 0 0
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) 0 0 0
261 ebből: egyházi jogi személyek (B74) 0 0 0
262 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) 0 0 0
263 ebből: egyéb civil szervezetek (B74) 0 0 0
264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0
265 ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
266 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
267 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
268 ebből: egyéb vállalkozások (B74) 0 0 0
269 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 0 0 0
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) 0 0 0
271 ebből: egyházi jogi személyek (B75) 0 0 0
272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0
273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0
274 ebből: háztartások (B75) 0 0 0
275 ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
276 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
277 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
278 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0
279 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0
280 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 0 0 0
281 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) 0 0 0
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 4 636 000 4 084 000 5 206 328

Polgármesteri Hivatal

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat Teljesítés
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 0 0 0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 0 0 0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 0 0 0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 0 0
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 0 0
06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) 0 0 0
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 0 0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) 0 0 0
11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0
12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) 0 0 0
14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0
16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0
17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) 0 0 0
22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 0 0 0
23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 0 0 0
25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 0 0 0
27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 0 0 0
28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 0 996 423 1 642 352
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 1 367 126
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 275 226
42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 996 423 1 642 352
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 0
45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 0 0
46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) 0 0 0
47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 0 0 0
48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 0 0 0
50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 0 0 0
52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 0 0 0
53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) 0 0 0
58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 0 0 0
59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 0 0 0
61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 0 0 0
63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 0 0 0
64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) 0 0 0
69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0
70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 0 0 0
74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0
75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0
80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0
81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 0 0 0
83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 0 0 0
85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0
86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0
89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0
90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0
91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0
92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0
93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0
94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) 0 0 0
95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0
96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0
97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0
98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0
99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0
100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0
101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 0 0 0
102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0
103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) 0 0 0
105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0
106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0
107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0
108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0
109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) 0 0 0
110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0
111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0
113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0
114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0
115 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0
116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) 0 0 0
118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0
119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
126 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0
127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0
128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) 0 0 0
129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) 0 0 0
130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351) 0 0 0
131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) 0 0 0
132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) 0 0 0
133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0
134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) 0 0 0
135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0
136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0
137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0
138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0
139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) 0 0 0
140 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) 0 0 0
141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0
142 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0
143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0
144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0
145 Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) 0 0 0
146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 0 0 0
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 0
148 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0
149 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) 0 0 0
151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0
152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0
153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 0 0 0
154 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0
155 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0
156 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0
157 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0
158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0
159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0
160 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0
161 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0
162 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0
163 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0
164 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) 0 0 0
165 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0
166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) 0 0 0
167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 0 0 0
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 0 0 0
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) 0 0 0
170 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0
171 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0
173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0
174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0
175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 0 0 0
176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
177 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
178 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0
179 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 0
180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0
181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0
182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0
183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0
184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 0 0 0
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 800 000 600 000 318 897
188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0
189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 0 0 0
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 2 100 000 1 716 000 2 641 572
191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 825 667
192 Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) 0 0 0
193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0
194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0
195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 0 0 0
196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0
199 Ellátási díjak (B405) 0 0 0
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 783 000 783 000 713 222
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0
202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) 0 0 0
203 ebből: államháztartáson belül (B4081) 0 0 0
204 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) 0 0 0
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 0 0 1 492
206 ebből: államháztartáson belül (B4082) 0 0 0
207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 0 0 0
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 0 0 1 492
209 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) 0 0 0
210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+…+215) (B4092) 0 0 0
211 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) 0 0 0
212 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) 0 0 0
213 ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) 0 0 0
214 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) 0 0 0
215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 0 0
216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 0
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 0 210 154
219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) 3 683 000 3 099 000 3 885 337
222 Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) 0 0 0
223 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 0 0 0
224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 0 0 0
225 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0
226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
227 Részesedések értékesítése (>=228) (B54) 0 0 0
228 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0
229 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0
230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 0 0 0
231 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 0 0 0
232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 0 0 0
233 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 0 0 0
234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) 0 0 0
235 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0
236 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0
237 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0
238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0
239 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
240 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
241 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
242 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0
243 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) 0 0 0
245 ebből: egyházi jogi személyek (B65) 0 0 0
246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0
247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0
248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0
249 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
250 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
251 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0
253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0
254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0
255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 0 0 0
257 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 0 0
258 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 0 0 0
259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 0 0 0
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) 0 0 0
261 ebből: egyházi jogi személyek (B74) 0 0 0
262 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) 0 0 0
263 ebből: egyéb civil szervezetek (B74) 0 0 0
264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0
265 ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
266 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
267 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
268 ebből: egyéb vállalkozások (B74) 0 0 0
269 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 0 0 0
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) 0 0 0
271 ebből: egyházi jogi személyek (B75) 0 0 0
272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0
273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0
274 ebből: háztartások (B75) 0 0 0
275 ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
276 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
277 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
278 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0
279 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0
280 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 0 0 0
281 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) 0 0 0
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 3 683 000 4 095 423 5 527 689

Finanszírozási bevételek

Kispatak Óvoda

B8. Finanszírozási bevételek
Megnevezés Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat Teljesítés
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 0 0 0
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 0 0 0
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 0 0 0
04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 0 0 0
05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 0 0 0
06 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0
07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0
08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0
09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 0 0 0
10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0
11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 0 0
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 552 000 552 000
13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 552 000 552 000
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 45 624 000 47 867 659 45 364 426
18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0
19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 0 0
20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 0 0
21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 0 0
22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) 0 0 0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) 45 624 000 48 419 659 45 916 426
24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 0 0
25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 0 0 0
26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0
27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) 0 0 0
28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 0 0
29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82) 0 0 0
30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 0 0 0
31 Váltóbevételek (B84) 0 0 0
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 45 624 000 48 419 659 45 916 426

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

B8. Finanszírozási bevételek
Megnevezés Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat Teljesítés
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 0 0 0
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 0 0 0
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 0 0 0
04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 0 0 0
05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 0 0 0
06 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0
07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0
08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0
09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 0 0 0
10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0
11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 0 0
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 685 000 685 000
13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 685 000 685 000
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 60 854 000 48 619 695 41 004 389
18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0
19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 0 0
20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 0 0
21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 0 0
22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) 0 0 0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) 60 854 000 49 304 695 41 689 389
24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 0 0
25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 0 0 0
26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0
27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) 0 0 0
28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 0 0
29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82) 0 0 0
30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 0 0 0
31 Váltóbevételek (B84) 0 0 0
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 60 854 000 49 304 695 41 689 389

Önkormányzat

B8. Finanszírozási bevételek
Megnevezés Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat Teljesítés
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 0 0 0
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 0 0 0
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 0 0 0
04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 0 0 0
05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 0 0 0
06 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0
07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0
08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0
09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 0 0 0
10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0
11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 0 0
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 180 709 400 39 193 000 39 193 000
13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 180 709 400 39 193 000 39 193 000
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 16 119 394
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0 0
18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 141 516 400 478 500 000
19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 0 0
20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 0 0
21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 0 0
22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) 0 0 0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) 180 709 400 180 709 400 533 812 394
24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 0 0
25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 0 0 0
26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0
27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) 0 0 0
28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 0 0
29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82) 0 0 0
30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 0 0 0
31 Váltóbevételek (B84) 0 0 0
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 180 709 400 180 709 400 533 812 394

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

B8. Finanszírozási bevételek
Megnevezés Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat Teljesítés
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 0 0 0
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 0 0 0
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 0 0 0
04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 0 0 0
05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 0 0 0
06 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0
07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0
08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0
09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 0 0 0
10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0
11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 0 0
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 552 000 552 000
13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 552 000 552 000
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 45 624 000 47 867 659 45 364 426
18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0
19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 0 0
20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 0 0
21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 0 0
22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) 0 0 0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) 45 624 000 48 419 659 45 916 426
24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 0 0
25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 0 0 0
26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0
27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) 0 0 0
28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 0 0
29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82) 0 0 0
30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 0 0 0
31 Váltóbevételek (B84) 0 0 0
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 45 624 000 48 419 659 45 916 426

Polgármesteri Hivatal

Megnevezés Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat Teljesítés
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 0 0 0
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 0 0 0
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 0 0 0
04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 0 0 0
05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 0 0 0
06 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0
07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0
08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0
09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 0 0 0
10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0
11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 0 0
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 584 000 584 000
13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 584 000 584 000
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 211 363 000 210 986 534 206 514 768
18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0
19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 0 0
20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 0 0
21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 0 0
22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) 0 0 0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) 211 363 000 211 570 534 207 098 768
24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 0 0
25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 0 0 0
26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0
27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) 0 0 0
28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 0 0
29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82) 0 0 0
30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 0 0 0
31 Váltóbevételek (B84) 0 0 0
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 211 363 000 211 570 534 207 098 768

3. számú melléklet

Költségvetési kiadások

Kispatak Óvoda

K1-K8. Költségvetési kiadások
Megnevezés Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat Teljesítés
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 13 598 000 13 662 698 13 416 131
02 Normatív jutalmak (K1102) 1 800 000 1 800 000 1 490 000
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 0 0
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 300 000 254 948 0
05 Végkielégítés (K1105) 0 0 0
06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 045 000 1 045 000 1 044 575
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 1 150 000 1 146 404 862 400
08 Ruházati költségtérítés (K1108) 40 000 40 000 0
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 184 000 151 968 151 968
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 40 000 40 000 39 900
11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 0
12 Szociális támogatások (K1112) 0 0 0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 217 480 217 480
14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 18 157 000 18 358 498 17 222 454
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 0 0
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 500 000 1 312 000 637 526
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 400 000 503 000 422 172
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 1 900 000 1 815 000 1 059 698
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 20 057 000 20 173 498 18 282 152
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) 5 415 000 5 430 150 4 938 972
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 4 500 417
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0
24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 233 337
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0
27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 0
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 205 218
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 610 000 1 489 139 1 484 403
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 400 000 2 188 161 2 155 157
31 Árubeszerzés (K313) 0 0 0
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 3 010 000 3 677 300 3 639 560
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 400 000 409 787 409 787
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 600 000 286 277 286 233
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 000 000 696 064 696 020
36 Közüzemi díjak (K331) 3 700 000 2 848 100 2 838 718
37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 650 000 230 500 227 715
39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 0 0 0
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 600 000 993 200 992 477
41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 0 0
42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 6 838 000 8 159 284 7 874 284
44 Egyéb szolgáltatások (K337) 300 000 1 146 173 1 116 403
45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 96 504
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 12 088 000 13 377 257 13 049 597
47 Kiküldetések kiadásai (K341) 100 000 0 0
48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 250 000 306 000 305 517
49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 350 000 306 000 305 517
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 4 440 000 3 414 779 3 329 791
51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 647 000 647 000
52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 0 0 0
53 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0
54 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 0 0 0
55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354) 0 0 0
56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0
57 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 0 0 0
58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0
59 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 45 428 42 750
60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 4 440 000 4 107 207 4 019 541
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 20 888 000 22 163 828 21 710 235
62 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 0
63 Családi támogatások (=64+…+73) (K42) 0 0 0
64 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0
65 ebből: anyasági támogatás (K42) 0 0 0
66 ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) 0 0 0
67 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 0 0 0
68 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 0 0 0
69 ebből: életkezdési támogatás (K42) 0 0 0
70 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 0 0 0
71 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 0 0 0
72 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42) 0 0 0
73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 0
74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 0 0
75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) 0 0 0
76 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0
77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 0 0 0
78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 0 0 0
79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) 0 0 0
80 ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44) 0 0 0
81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 0 0 0
82 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) 0 0 0
83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) 0 0 0
84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 0 0 0
85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 0 0 0
86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 0 0 0
87 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 0 0 0
88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 0 0 0
89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 0 0 0
90 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 0 0 0
91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) 0 0 0
92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 0 0 0
93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) 0 0 0
94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 0 0 0
95 ebből: lakbértámogatás (K46) 0 0 0
96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 0 0 0
97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) 0 0 0
98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 0 0 0
99 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0
100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0
101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) 0 0 0
102 ebből: házastársi pótlék (K48) 0 0 0
103 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 0 0 0
104 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 0 0 0
105 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 0 0 0
106 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 0 0 0
107 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) 0 0 0
108 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 0 0 0
109 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 0 0 0
110 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 0 0 0
111 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0 0 0
112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0
113 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 0 0 0
114 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 0 0 0
115 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) 0 0 0
116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 0 0 0
117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 0 0 0
118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) 0 0 0
119 ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) 0 0 0
120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 0 0 0
121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 0 0 0
122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 0 0 0
123 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0
124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 0 0 0
125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 0 0 0
126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 0 0
127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 0 0 0
128 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 0 0 0
129 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+…+139) (K504) 0 0 0
130 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 0 0 0
131 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0
132 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 0 0 0
133 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0
134 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 0 0 0
135 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 0 0 0
136 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
137 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
138 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
139 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
140 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+…+150) (K505) 0 0 0
141 ebből: központi költségvetési szervek (K505) 0 0 0
142 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 0 0 0
143 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) 0 0 0
144 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 0 0 0
145 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) 0 0 0
146 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 0 0 0
147 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
148 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
149 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
150 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) 0 0 0
152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0
153 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0
154 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 0 0 0
155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0
156 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 0 0 0
157 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0
158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
161 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
162 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507) 0 0 0
163 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) 0 0 0
164 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508) 0 0 0
165 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 0 0 0
166 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 0 0 0
167 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 0 0 0
168 ebből: háztartások (K508) 0 0 0
169 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0
170 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0
171 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0
172 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 0 0 0
173 ebből: Európai Unió (K508) 0 0 0
174 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) 0 0 0
175 ebből: egyéb külföldiek (K508) 0 0 0
176 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 0 0
177 Kamattámogatások (K510) 0 0 0
178 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) 0 0 0
179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) 0 0 0
180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0
181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 0 0
182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0
183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0
184 ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0
185 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0
186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0
187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0
188 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) 0 0 0
189 ebből: egyéb külföldiek (K512) 0 0 0
190 Tartalékok (K513) 0 0 0
191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) 0 0 0
192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 0
193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 0 0
194 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0
195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 100 000 640 254 640 236
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 970 000 3 127 189 3 080 388
197 Részesedések beszerzése (K65) 0 0 0
198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 0 0 0
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 830 000 968 740 956 104
200 Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) 3 900 000 4 736 183 4 676 728
201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0
202 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 0 0
203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 0
204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 0
205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 0 0
206 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 0 0 0
207 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+…+217) (K82) 0 0 0
208 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 0 0 0
209 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 0 0 0
210 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 0 0 0
211 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 0 0 0
212 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 0 0 0
213 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 0 0 0
214 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
215 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
216 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
217 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
218 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+…+228) (K83) 0 0 0
219 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 0 0 0
220 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 0 0 0
221 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 0 0 0
222 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 0 0 0
223 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 0 0 0
224 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 0 0 0
225 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
226 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
227 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
228 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84) 0 0 0
230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0
231 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0
232 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 0 0 0
233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0
234 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 0 0 0
235 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 0 0 0
236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
237 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
238 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
239 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
240 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85) 0 0 0
241 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 0 0 0
242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+…+253) (K86) 0 0 0
243 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 0 0 0
244 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 0 0 0
245 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 0 0 0
246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0
247 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0
248 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0
249 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0
250 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 0 0 0
251 ebből: Európai Unió (K86) 0 0 0
252 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 0 0 0
253 ebből: egyéb külföldiek (K86) 0 0 0
254 Lakástámogatás (K87) 0 0 0
255 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) 0 0 0
256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89) 0 0 0
257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 0 0 0
258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 0 0 0
259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 0 0
260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0
261 ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0
262 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0
263 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0
264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 0 0 0
265 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) 0 0 0
266 ebből: egyéb külföldiek (K89) 0 0 0
267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) 0 0 0
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 50 260 000 52 503 659 49 608 087

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

K1-K8. Költségvetési kiadások
Megnevezés Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat Teljesítés
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 30 775 000 30 148 634 28 606 297
02 Normatív jutalmak (K1102) 2 565 000 2 565 000 1 460 000
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 0 0
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 300 000 1 745 000 1 744 848
05 Végkielégítés (K1105) 0 0 0
06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 0
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 1 976 000 1 976 000 1 935 900
08 Ruházati költségtérítés (K1108) 100 000 67 000 0
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 84 000 87 000 86 350
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 0 0
11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 0
12 Szociális támogatások (K1112) 0 0 0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 899 441 889 776
14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 35 800 000 37 488 075 34 723 171
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 0 0
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 0 0
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 180 000 180 000 100 575
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 180 000 180 000 100 575
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 35 980 000 37 668 075 34 823 746
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
(=22+…+28) (K2)
9 714 000 10 191 620 9 569 542
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 8 799 051
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0
24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 349 815
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 55 583
27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 0
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 365 093
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 220 000 1 220 000 454 729
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 200 000 2 200 000 1 739 530
31 Árubeszerzés (K313) 0 0 0
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 3 420 000 3 420 000 2 194 259
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 200 000 200 000 0
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 200 000 120 000 0
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 400 000 320 000 0
36 Közüzemi díjak (K331) 4 000 000 3 782 285 2 865 244
37 Vásárolt élelmezés (K332) 2 226 000 2 426 000 2 319 674
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 400 000 429 000 412 853
39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 0 0 0
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 202 000 136 715 136 715
41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 0 0
42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 300 000 238 000 192 000
44 Egyéb szolgáltatások (K337) 680 000 1 126 000 1 064 199
45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 207 824
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 7 808 000 8 138 000 6 990 685
47 Kiküldetések kiadásai (K341) 240 000 240 000 176 554
48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 0
49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 240 000 240 000 176 554
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 3 204 000 2 954 000 2 249 269
51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 0 0
52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 0 0 0
53 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0
54 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 0 0 0
55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354) 0 0 0
56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0
57 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 0 0 0
58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0
59 Egyéb dologi kiadások (K355) 70 000 70 000 29 172
60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 3 274 000 3 024 000 2 278 441
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 15 142 000 15 142 000 11 639 939
62 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 0
63 Családi támogatások (=64+…+73) (K42) 0 0 0
64 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0
65 ebből: anyasági támogatás (K42) 0 0 0
66 ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) 0 0 0
67 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 0 0 0
68 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 0 0 0
69 ebből: életkezdési támogatás (K42) 0 0 0
70 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 0 0 0
71 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 0 0 0
72 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42) 0 0 0
73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 0
74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 0 0
75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+82) (K44) 0 0 0
76 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0
77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 0 0 0
78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 0 0 0
79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) 0 0 0
80 ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44) 0 0 0
81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 0 0 0
82 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) 0 0 0
83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45) 0 0 0
84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 0 0 0
85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 0 0 0
86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 0 0 0
87 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 0 0 0
88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 0 0 0
89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 0 0 0
90 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 0 0 0
91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) 0 0 0
92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 0 0 0
93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) 0 0 0
94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 0 0 0
95 ebből: lakbértámogatás (K46) 0 0 0
96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 0 0 0
97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) 0 0 0
98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 0 0 0
99 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0
100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0
101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) 0 0 0
102 ebből: házastársi pótlék (K48) 0 0 0
103 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 0 0 0
104 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 0 0 0
105 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 0 0 0
106 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 0 0 0
107 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) 0 0 0
108 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 0 0 0
109 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 0 0 0
110 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 0 0 0
111 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0 0 0
112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0
113 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 0 0 0
114 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 0 0 0
115 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) 0 0 0
116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 0 0 0
117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 0 0 0
118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) 0 0 0
119 ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) 0 0 0
120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 0 0 0
121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 0 0 0
122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 0 0 0
123 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0
124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 0 0 0
125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 0 0 0
126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 0 0
127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 0 0 0
128 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 0 0 0
129 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+…+139) (K504) 0 0 0
130 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 0 0 0
131 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0
132 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 0 0 0
133 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0
134 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 0 0 0
135 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 0 0 0
136 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
137 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
138 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
139 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
140 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+…+150) (K505) 0 0 0
141 ebből: központi költségvetési szervek (K505) 0 0 0
142 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 0 0 0
143 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) 0 0 0
144 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 0 0 0
145 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) 0 0 0
146 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 0 0 0
147 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
148 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
149 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
150 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) 0 0 0
152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0
153 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0
154 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 0 0 0
155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0
156 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 0 0 0
157 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0
158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
161 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
162 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507) 0 0 0
163 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) 0 0 0
164 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508) 0 0 0
165 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 0 0 0
166 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 0 0 0
167 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 0 0 0
168 ebből: háztartások (K508) 0 0 0
169 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0
170 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0
171 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0
172 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 0 0 0
173 ebből: Európai Unió (K508) 0 0 0
174 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) 0 0 0
175 ebből: egyéb külföldiek (K508) 0 0 0
176 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 0 0
177 Kamattámogatások (K510) 0 0 0
178 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) 0 0 0
179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) 0 0 0
180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0
181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 0 0
182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0
183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0
184 ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0
185 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0
186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0
187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0
188 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) 0 0 0
189 ebből: egyéb külföldiek (K512) 0 0 0
190 Tartalékok (K513) 0 0 0
191 Egyéb működési célú kiadások
(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)
0 0 0
192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 0
193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 0 0
194 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0
195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 500 000 378 357 342 803
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 2 310 000 2 431 643 2 431 642
197 Részesedések beszerzése (K65) 0 0 0
198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 0 0 0
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 759 000 759 000 739 215
200 Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) 3 569 000 3 569 000 3 513 660
201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0
202 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 0 0
203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 0
204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 0
205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 0 0
206 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 0 0 0
207 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+…+217) (K82) 0 0 0
208 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 0 0 0
209 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 0 0 0
210 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 0 0 0
211 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 0 0 0
212 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 0 0 0
213 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 0 0 0
214 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
215 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
216 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
217 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
218 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+…+228) (K83) 0 0 0
219 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 0 0 0
220 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 0 0 0
221 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 0 0 0
222 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 0 0 0
223 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 0 0 0
224 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 0 0 0
225 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
226 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
227 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
228 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+…+239) (K84) 0 0 0
230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0
231 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0
232 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 0 0 0
233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0
234 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 0 0 0
235 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 0 0 0
236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
237 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
238 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
239 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
240 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85) 0 0 0
241 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 0 0 0
242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+…+253) (K86) 0 0 0
243 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 0 0 0
244 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 0 0 0
245 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 0 0 0
246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0
247 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0
248 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0
249 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0
250 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 0 0 0
251 ebből: Európai Unió (K86) 0 0 0
252 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 0 0 0
253 ebből: egyéb külföldiek (K86) 0 0 0
254 Lakástámogatás (K87) 0 0 0
255 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) 0 0 0
256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89) 0 0 0
257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 0 0 0
258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 0 0 0
259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 0 0
260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0
261 ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0
262 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0
263 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0
264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 0 0 0
265 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) 0 0 0
266 ebből: egyéb külföldiek (K89) 0 0 0
267 Egyéb felhalmozási célú kiadások
(=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)
0 0 0
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 64 405 000 66 570 695 59 546 887

Önkormányzat

K1-K8. Költségvetési kiadások
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 0 0
02 Normatív jutalmak (K1102) 0 0 0
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 0 0
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0 0
05 Végkielégítés (K1105) 0 0 0
06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 0
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 0 0
08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 0 0
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 0 0
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 0 0
11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 0
12 Szociális támogatások (K1112) 0 0 0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 0 0
14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 0 0 0
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 12 498 000 18 502 770 18 502 495
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 996 000 1 397 328 1 397 270
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 6 274 000 7 032 490 7 032 489
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 19 768 000 26 932 588 26 932 254
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 19 768 000 26 932 588 26 932 254
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) 5 412 000 7 259 257 7 024 024
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 4 839 542
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0
24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 1 746 931
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0
27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 0
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 437 551
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 785 000 582 026 581 084
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 400 000 2 753 471 2 708 724
31 Árubeszerzés (K313) 0 0 0
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 2 185 000 3 335 497 3 289 808
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 205 000 55 000
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 0 0
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 205 000 55 000
36 Közüzemi díjak (K331) 24 900 000 23 579 720 22 741 837
37 Vásárolt élelmezés (K332) 41 550 000 37 906 699 37 906 699
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 676 000 2 577 082 2 576 164
39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 0 0 1 720 733
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 29 050 000 108 640 923 108 640 923
41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 60 947 60 947
42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 60 947
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 21 490 000 31 043 695 31 029 698
44 Egyéb szolgáltatások (K337) 20 900 000 29 588 328 28 934 592
45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 3 345 230
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 140 566 000 233 397 394 231 890 860
47 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 118 000 117 255
48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 11 100 000 11 694 000 11 444 000
49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 11 100 000 11 812 000 11 561 255
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 39 112 000 52 066 953 49 534 633
51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 2 976 000 2 976 000
52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 0 5 5
53 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 5
54 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 0 0 0
55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354) 0 0 0
56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0
57 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 0 0 0
58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0
59 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 000 000 4 076 749 1 991 142
60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 41 112 000 59 119 707 54 501 780
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 194 963 000 307 869 598 301 298 703
62 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 0
63 Családi támogatások (=64+…+73) (K42) 0 556 800 556 800
64 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0
65 ebből: anyasági támogatás (K42) 0 0 0
66 ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) 0 0 0
67 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 0 0 0
68 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 0 0 0
69 ebből: életkezdési támogatás (K42) 0 0 0
70 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 0 0 0
71 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 0 0 0
72 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42) 0 0 0
73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 556 800
74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 0 0
75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
(=76+…+82) (K44)
0 0 0
76 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0
77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 0 0 0
78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 0 0 0
79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) 0 0 0
80 ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44) 0 0 0
81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 0 0 0
82 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) 0 0 0
83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
(=84+…+92) (K45)
0 0 0
84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 0 0 0
85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 0 0 0
86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 0 0 0
87 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 0 0 0
88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 0 0 0
89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 0 0 0
90 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 0 0 0
91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) 0 0 0
92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 0 0 0
93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) 0 0 0
94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 0 0 0
95 ebből: lakbértámogatás (K46) 0 0 0
96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 0 0 0
97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) 0 0 0
98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 0 0 0
99 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0
100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0
101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) 35 763 278 35 206 478 16 554 777
102 ebből: házastársi pótlék (K48) 0 0 0
103 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 0 0 0
104 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 0 0 0
105 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 0 0 0
106 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 0 0 0
107 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) 0 0 0
108 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 0 0 0
109 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 0 0 0
110 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 0 0 0
111 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0 0 0
112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0