Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról *