Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 232. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a 2019. évi igazgatási szünetről a következőket rendeli el:

1. § Jelen rendelet hatálya kiterjed Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra.

2. § (1) A Hivatal 2019. évi munkarendjében, a téli időszakban az igazgatási szünet 2019. december 23. napjától - december 31. napjáig tart.

(2) A Hivatal az igazgatási szünet időtartama alatt telefonos ügyeletet tart.

3. § Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiszelné Mohos Katalin Papp István
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére