Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosul:

1-2. § * 

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetési évre kell alkalmazni.

Kiszelné Mohos Katalin Papp István
polgármester jegyző