Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról *