Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a gyermekintézményekben fizetendő étkezési térítési díjakról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben (Nagykovácsi Kispatak Óvoda, Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat), továbbá a Nagykovácsi Általános Iskolában fizetendő étkezési térítési díjról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) bekezdésének, a 29. § (2) bekezdés e) pontjának, valamint a 151. §-ának megfelelően a következő rendeletet alkotja:

1. § Az óvodai, bölcsődei, általános iskolai és a felnőtt étkezési ellátás igénybevételéért az 1. mellékletben megállapított térítési díjat kell fizetni.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

3. § * 

Szemesy Barbara
alpolgármester
Grégerné Papp Ildikó
jegyző

1. melléklet

Az általános iskolai napi háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 820 Ft/fő/nap
Az általános iskolai diétás étrend szerinti, napi háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 985 Ft/fő/nap
Az általános iskolai napi egyszeri étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó térítési díja 480 Ft/fő/nap
Az általános iskolai diétás étrend szerinti, napi egyszeri étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó térítési díja 580 Ft/fő/nap
Az óvodai háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 710 Ft/fő/nap
Az óvodai diétás étrend szerinti, napi háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 855 Ft/fő/nap
A bölcsődei napi négyszeri étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 740 Ft/fő/nap
A bölcsődei diétás étrend szerinti, napi négyszeri étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 890 Ft/fő/nap
Felnőtt egyszeri étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó térítési díja 650 Ft/fő/nap
Felnőtt egyszeri diétás étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó térítési díja 780 Ft/fő/nap