Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról *