Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 07.) önkormányzati rendelete

a gyermekintézményekben fizetendő étkezési térítési díjakról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) bekezdésének, a 29. § (2) bekezdés e) pontjának, valamint a 151. §-ának megfelelően a következő rendeletet alkotja:

1. § Az óvodai, bölcsődei, általános iskolai és a felnőtt étkezési ellátás igénybevételéért az 1. mellékletben megállapított térítési díjat kell fizetni.

2. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

3. § * 

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Grégerné Papp Ildikó
jegyző

1. melléklet a 12/2023. (VII. 07.) önkormányzati rendelethez

1 Az általános iskolai napi háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 975 Ft/fő/nap
2 Az általános iskolai diétás étrend szerinti, napi háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 1.170 Ft/fő/nap
3 Az általános iskolai napi egyszeri étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó térítési díja 570 Ft/fő/nap
4 Az általános iskolai diétás étrend szerinti, napi egyszeri étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó térítési díja 685 Ft/fő/nap
5 Az óvodai háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 845 Ft/fő/nap
6 Az óvodai diétás étrend szerinti, napi háromszori étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 1.015 Ft/fő/nap
7 A bölcsődei napi négyszeri étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 790 Ft/fő/nap
8 A bölcsődei diétás étrend szerinti, napi négyszeri étkezés egy fő/napra vonatkozó térítési díja 945 Ft/fő/nap
9 Felnőtt egyszeri étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó térítési díja 650 Ft/fő/nap
10 Felnőtt egyszeri diétás étkezés (ebéd) egy fő/napra vonatkozó térítési díja 780 Ft/fő/nap