Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony hulladékokkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

1. § A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony hulladékokkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 6.) önkormányzati rendelet 1-4. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1-4. mellékletei lépnek.

2. § (1) Jelen rendelet 2011. december 31. napján lép hatályba és 2012. január 15. napján hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony hulladékokkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelet, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony hulladékokkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2005. (IX. 20.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 4/2009. (III. 17.) önkormányzati rendelet 31. § (4) bekezdése, valamint a közterületek használatáról szóló 20/2009. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése.

(3) Nem lép hatályba a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony hulladékokkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

Paks, 2011. december 28.

Hajdú János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 33/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 11/2003. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

110 l-es kiskukás közszolgáltatási díj ürítésenként 2011. december 31-től

Ft/ürítés 110 literes kukára
Tevékenység közvetlen költsége 111,41
Üzemi általános költség 3,20
Vállalkozási általános költség 8,17
Hulladék lerakó költsége 90,83
Tevékenység teljes költsége 213,61
Nyereség 17,09
Tevékenység árbevétele 230,70
Áfa 62,28
Térítési díj 292,96
Kerekítve 293

1 l szemétszállítás bruttó egységára: 2,6636 Ft

110 l edényzet 1 ürítése 293 Ft

110 l-es edényzet 1 évi (52 heti) ürítése 15.236 Ft

110 l-es edényzet havi ürítése 1 270 Ft

110 l-es edényzet bérleti díja 340 Ft/hó”

2. melléklet a 33/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 11/2003. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

1,1 m3-es konténeres közszolgáltatási díja ürítésenként 2011. december 31-től

Ft / ürítés
Tevékenység közvetlen költsége 1911,15
Üzemi általános költség 30,29
Vállalkozási általános költség 77,99
Hulladék lerakó költsége 1 232,24
Tevékenység teljes 3 251,67
Nyereség 260,13
Tevékenység árbevétele 3 511,81
Áfa 948,18
Térítési díj 4 459,95
Kerekítve 4 460

1,1 m3 lakossági konténer bruttó bérleti díja havonta 1.940 Ft

1,1 m3 lakossági konténer ürítési díja 4.460 Ft/ürítés

4 m3 konténeres szemétszállítási díj fordulónként 2011. december 31-től

Ft / ürítés
Tevékenység közvetlen költsége 4 929,66
Üzemi általános költség 67,75
Vállalkozási általános költség 201,08
Hulladék lerakó költsége 3 324,39
Tevékenység teljes költsége 8 522,88
Nyereség 681,84
Tevékenység árbevétele 9 204,72
Áfa 2 485,27
Térítési díj 11 689,99
Kerekítve 11 690

4 m3 lakossági zárt konténer bruttó bérleti díja havonta 3 205Ft

4 m3 lakossági zárt konténer ürítési díja 11 690 Ft/ürítés”

3. melléklet a 33/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 11/2003. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

SZEMÉTTELEP
2011. december 31-től

EWC kód Hulladék fajta Ár (Ft/kg + ÁFA)
200201 Zöld hulladék, kerti hulladék 8,22
170107 Ásványi építési törmelék 1,23
170103 Cserép, kerámia törmelék 1,23
170101 Beton törmelék 1,23
170504 Kitermelt talaj, törmelékkel szenny. 0,98
170102 Tégla törmelék 0,98
200202 Föld, kommunális hulladékkal szennyezve 0,25
200202 Tiszta, szennyezetlen sima föld ingyenes
200202 Földes kerti szemét 0,51
170202 Üvegtörmelék (építkezésből, bontásból) 3,37
200301 Vegyes hulladék 3,37
200301 Lakossági háztartási hulladék 2400 kg/év ingyenes
200301 Lakossági háztartási hulladék 2400 kg/év felett 2,69”

4. melléklet a 33/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 11/2003. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNBEVÉTELÉNEK DÍJA

2011. december 31. napjától a települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és szállításának egységnyi díja:

1. Lakossági szolgáltatás esetén 1.563 Ft/m3+ÁFA

A város közműves csatornahálózattal nem ellátott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék esetében a fizetendő díj: 262 Ft/m3+ÁFA

2. Árnyékszék 4.820 Ft/m3+ÁFA

Az elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni.”


  Vissza az oldal tetejére