Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát 12.498.029 e Ft-ban

b) költségvetésének kiadások előirányzatát 14.360.533 e Ft-ban

c) költségvetés egyenlegét: hiányát -1.862.504 e Ft-ban

Ebből: működési költségvetés egyenlegét:

többlet 2.022.454 e Ft-ban

felhalmozási költségvetés egyenlegét:

hiány -3.884.958 e Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 3.387.165 e Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 1.524.661 e Ft-ban

f) költségvetésének bevételi főösszegét 15.885.194 e Ft-ban

g) költségvetésének kiadási főösszegét 15.885.194 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § (2) bekezdésében említett 1. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 1. melléklet (1., 2., 3. tábla) lép.

3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdésében említett 1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 1.2. melléklet (1., 2., 3.. tábla) lép.

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdésében említett 1.3. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 1.3. melléklet (1., 2., 3.. tábla) lép.

(3) A Rendelet 3. § (4) bekezdésében említett 2.1. melléklet helyébe jelen rendelet 2.1. melléklete lép.

(4) A Rendelet 3. § (5) bekezdésében említett 2.2. melléklet helyébe jelen rendelet 2.2. melléklete lép.

(5) A Rendelet 3. § (9) bekezdésében említett 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(6) A Rendelet 3. § (10) bekezdésében említett 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(7) A Rendelet 3. § (11) bekezdésében említett 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(8) A Rendelet 3. § (12) bekezdésében említett 8.1. melléklet helyébe jelen rendelet 8.1. melléklete lép.

(9) A Rendelet 3. § (13) bekezdésében említett 9.1. melléklet (1., 2., 3. tábla)helyébe jelen rendelet 9.1. (1., 2., 3. tábla)melléklete lép.

(10) A Rendelet 3. § (14) bekezdésében említett 9.1.1. melléklet (1., 2. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1.1. melléklete (1., 2. tábla) lép.

(11) A Rendelet 3. § (15) bekezdésében említett 9.1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) helyébe jelen rendelet 9.1.2. melléklete (1., 2., 3. tábla) lép.

(12) A Rendelet 3. § (17) bekezdésében említett 9.2. melléklet (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.2. melléklete (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3. melléklet) lép.

(13) A Rendelet 3. § (18) bekezdésében említett 9.3. melléklet (9.3.1., 9.3.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.3. melléklete (9.3.1., 9.3.2. melléklet) lép.

(14) A Rendelet 3. § (19) bekezdésében említett 9.4. melléklet (9.4.1., 9.4.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.4. melléklete (9.4.1., 9.4.2. melléklet) lép.

(15) A Rendelet 3. § (20) bekezdésében említett 9.5. melléklet (9.5.1., 9.5.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.5. melléklete (9.5.1., 9.5.2. melléklet) lép.

(16) A Rendelet 3. § (21) bekezdésében említett 9.6. melléklet (9.6.1., 9.6.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.6. melléklete (9.6.1., 9.6.2. melléklet) lép.

(17) A Rendelet 3. § (22) bekezdésében említett 9.7. melléklet (9.7.1., 9.7.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.7. melléklete (9.7.1., 9.7.2. melléklet) lép.

(18) A Rendelet 3. § (23) bekezdésében említett 9.8. melléklet (9.8.1., 9.8.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.8. melléklete (9.8.1., 9.8.2. melléklet) lép.

(19) A Rendelet 3. § (24) bekezdésében említett 9.9. melléklet (9.9.1., 9.9.2. melléklet) helyébe jelen rendelet 9.9. melléklete (9.9.1., 9.9.2. melléklet) lép.

4. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a kiadások között 59.255 ezer forint általános és 1.213.679 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok 1.272.934 ezer forint
a) Általános tartalék 59.255 ezer forint
b) Céltartalékok 1.213.679 ezer forint
ba) működési céltartalékok 25.102 ezer forint
ebből:
nagyadózói céltartalék 10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka 5.669 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka 500 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka 7.933 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka 1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék 1.188.577 ezer forint
ebből:
pályázati tartalék 300.000 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka 0 ezer forint
felhalmozási céltartalék 881.136 ezer forint
választókerületi tartalék 7.441 ezer forint
ipari terület bővítésére tartalék 0 ezer forint”

5. § (1) A Rendelet 8. § (1) bekezdésében említett 2. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 2. tájékoztató tábla lép.

(2) A Rendelet 8. § (3) bekezdésében említett 4. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 4. tájékoztató tábla lép.

(3) A Rendelet 8. § (4) bekezdésében említett 5. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 5. tájékoztató tábla lép.

(4) A Rendelet 8. § (6) bekezdésében említett 6. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 6. tájékoztató tábla lép.

(5) A Rendelet 8. § (7) bekezdésében említett 7. tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 7. tájékoztató tábla lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Paks, 2017. október 20.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. október 20-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére