Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról szóló 26/2018. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, illetve az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról szóló 26/2018. (IX. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ekr.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Paks városban az alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel 9 háziorvosi, 4 házi gyermekorvosi, 4 felnőtt vegyes fogorvosi, valamint 3 gyermek- és ifjúsági fogászati körzet, 6 területi védőnői, valamint 3 iskolavédőnői körzet működik.”

2. § (1) Az Ekr. 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ekr. 4. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet 2019. október 1-jén lép hatályba.

Paks, 2019. augusztus 23.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. augusztus 23-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 20/2019. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

[2. melléklet a 26/2018. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez]

I. Házi gyermekorvosi körzetek

1. számú házi gyermekorvosi körzet

Akác utca, Anna utca, Arany János utca, Attila utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bástya utca, Bem utca, Csendes utca, Cseresznyéspuszta, Csónak utca, Csonka köz, Damjanich utca, Deák Ferenc utca, Dobó István utca, Dr. Pongrácz Sándor utca, Dunaföldvári út, Dunapart, Duna utca, Eötvös utca, Erkel Ferenc utca, Ezredvég utca, Fecske utca, Fehérvári út, Gárdonyi Géza utca, Hajnal utca, Haladás utca, Halász utca, Hangya köz, Hegyalja utca, Hegyhát utca, Híd utca, Hidegvölgy utca, Hunyadi utca, Ida utca, Imre utca, Jámbor Pál utca, Jókai Mór utca, József Attila utca, Kalap utca, Kálvária utca, Kereszt utca, Kert utca, Keskeny utca, Kilátó utca, Kinizsi utca, Kornis utca, Kossuth Lajos utca, Kömlődi út, Könyök utca, Laktanya utca, Lánc utca, Levendula utca, Liliom utca, Május 1. utca, Mária utca, Mátyás király utca, Mező utca, Munkácsy Mihály utca, Nyár utca, Öreghegy utca, Ősz utca, Pacsirta utca, Pákolitz István utca, Pál utca, Péter utca, Petőfi utca, Retek utca, Rókus utca, Rosthy utca, Rózsa utca, Sas utca, Sebestyén utca, Sport utca, Szent István tér, Szentháromság tér, Széchenyi tér, Szérűs utca, Szív utca, Szőlőhegy utca, Tavasz utca, Temető utca, Templom tér, Templom utca, Toldi Miklós utca, Üstökös utca, Váci Mihály utca, Vas köz, Vásárhelyi Pál utca, Vasút utca, Virág utca, Völgy utca, Vörösmarty utca, Zöldfa utca, Zrínyi utca

2. számú házi gyermekorvosi körzet

Ady Endre utca, Alkotók útja, Babits Mihály utca, Barátság útja, Bocskai utca, Búzavirág utca (az Újtemplom utcától a Kölesdi utca felé eső szakasz), Dankó Pista utca, Dr. Novák Sándor utca, Erdő sor, Gábor Áron utca, Gagarin utca, Gátőrház, Hegyes puszta, Ifjúság útja, Iskola utca, Jedlik Ányos utca, Kandó Kálmán utca, Klapka György utca, Kölcsey utca, Kölesdi út, Kurcsatov utca, lakcím nélkül, Magyaripuszta, Móricz Zsigmond utca, Napfény köz, Neumann János utca, Orgona utca, Puskás Tivadar utca, Platán utca, Sárgödör tér, Síp utca, Sólyom Károly utca, Teller Ede utca, Tolnai út (az Újtemplom utcától a Kölesdi utca felé eső szakasz), Tulipán utca, Újtemplom utca, Vadász utca, Vak Bottyán utca, Vácika utca, Vácika köz, Vásár utca, Wigner Jenő utca

3. számú házi gyermekorvosi körzet

Árnyas utca, Árpád utca, Bartók Béla utca, Béke utca, Csárda utca, Csokonai utca, Faluhely puszta, Fényes utca, Fenyves utca, Gesztenyés utca, Harangláb utca, Határ utca, Hegy utca, Kis utca, Őrház, Patak utca, Pollack Mihály utca (36-46-ig), Radnóti Miklós utca, Régi utca, Sánchegy utca, Sudár utca, Szabadság utca, Szedres utca, Tölgyfa utca, Tücsök utca

4. számú házi gyermekorvosi körzet

Alkotmány utca, Árok utca, Árvíz utca, Báthory utca, Búzavirág utca (az Újtemplom utcáig), Bercsényi utca, Cecei utca, Diófa utca, Domb utca, Dózsa György út, Építők útja, Gyár utca, Györkönyi utca, Hattyú utca, Hársfa utca, Hősök tere, Kanacsi utca, Kápolna utca, Katona József utca, Kisfaludy utca, Kishegyi út, Kodály Zoltán utca, Kosár utca, Kurcz György utca, Liget utca, Móra Ferenc utca, Nádor utca, Nyárfa utca, Pollack Mihály utca (kivéve a 36-46), Rákóczi utca, Rét utca, Sík sor, Szent János utca, Táncsics Mihály utca, Tolnai út (az Újtemplom utcáig), Villany utca, Zápor utca, Zsíros köz,

II. Házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó nevelési-oktatási intézmények

1. számú házi gyermekorvosi körzet orvosa látja el:

Paksi Napsugár Óvoda Székhelyintézménye

2. számú házi gyermekorvosi körzet orvosa látja el:

Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy utcai Tagóvodája, Paksi Napsugár Óvoda Eötvös utcai Tagóvodája

3. számú házi gyermekorvosi körzet orvosa látja el:

Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Paksi Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti Tagóvodája, Paksi Benedek Elek Óvoda Székhelyintézménye, Paksi Napsugár Óvoda Dunakömlődi Tagóvodája, Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Kalkuttai Szent Teréz Tagóvodája

4. számú házi gyermekorvosi körzet orvosa látja el:

Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája, Paksi Vak Bottyán Gimnázium, Paksi Deák Ferenc Általános Iskola, Aranyhal Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Paksi Bezerédj Általános Iskola, Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Gazdag Erzsi Általános Iskolája és Kollégiuma

2. melléklet a 20/2019. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

[4. melléklet a 26/2018. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez]

I. Területi védőnői körzetek

1. számú területi védőnői körzet

Arany János utca, Attila utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bástya utca, Bem utca, Csendes utca, Cseresznyés puszta, Csonka köz, Damjanich utca, Dr. Pongrácz Sándor utca, Dunaföldvári út, Erkel Ferenc utca, Fehérvári út, Gárdonyi utca, Haladás utca, Hangya köz, Hidegvölgy utca, Imre utca, Jámbor Pál utca, Jókai Mór utca, József Attila utca, Kalap utca, Kálvária utca, Kilátó utca, Kömlődi út, Könyök utca, Laktanya utca, Levendula utca, Liliom utca, Május 1. utca, Mária utca, Munkácsy Mihály utca, Nyár utca, Öreghegy utca, Pákolitz István utca, Petőfi utca, Retek utca, Rókus utca, Sas utca, Szentháromság tér, Szérűs utca, Szív utca, Szőlőhegy utca, Tavasz utca, Üstökös utca, Vas köz, Virág utca

2. számú területi védőnői körzet

Akác utca, Dobó István utca, Domb utca 9-től végig, Dr. Novák Sándor utca, Erdősor, Ezredvég utca, Fecske utca, Gyár utca, Györkönyi utca, Hársfa utca, Híd utca, Hunyadi utca, Ida utca, Iskola utca, Kápolna utca, Kereszt utca, Kert utca, Keskeny utca, Kinizsi utca, Kornis utca, Kossuth Lajos utca, Kurcz György utca, Lánc utca, Mátyás Király utca, Mező utca, Nádor utca 1-12-ig, Orgona utca, Ősz utca, Pacsirta utca, Pál utca, Péter utca, Rákóczi utca, Sárgödör tér, Sebestyén utca, Sport utca, Széchenyi tér, Temető utca, Toldi Miklós utca, Vásárhelyi Pál utca, Völgy utca, Vörösmarty utca, Zöldfa utca, Zrínyi utca, Zsíros köz

3. számú területi védőnői körzet

Anna utca, Árok utca, Árpád utca, Árvíz utca, Bartók Béla utca, Báthory utca, Béke utca, Csárda utca, Csokonai utca, Csónak utca, Deák Ferenc utca, lakcím nélkül, Dózsa György út, Duna utca, Duna part, Eötvös utca, Hajnal utca, Halász utca, Hattyú utca, Hegy utca, Hegyalja utca, Hegyhát utca, Kosár utca, Radnóti Miklós utca, Rosthy utca, Rózsa utca, Sánchegy utca, Síksor utca, Szabadság utca, Szent István tér, Szent János utca, Táncsics Mihály utca, Templom utca, Templom tér, Tolnai út 1-6-ig, Váci Mihály utca, Villany utca

4. számú területi védőnői körzet

Ady Endre utca, Alkotmány utca, Alkotók útja, Bocskai utca, Búzavirág utca, Domb utca 1-8-ig, Fenyves utca, Gátőrház, Hegyes puszta, Hősök tere, Kikötő utca, Kubikgödör utca, Kodály Zoltán utca, Liget utca, Nyárfa utca, Tolnai út 7-től végig, Tulipán utca, Újtemplom utca, Vadász utca, Vak Bottyán utca, Vasút utca, Zápor utca 2-28-ig 1-9-ig (Kishegyi út és a Tolnai út között)

5. számú területi védőnői körzet

Babits Mihály utca, Barátság utca, Dankó Pista utca, Faluhely puszta, Fényes utca, Gábor Áron utca, Gagarin utca, Harangláb utca, Határ utca, Ifjúság útja, Jedlik Ányos utca, Kandó Kálmán utca, Kis utca, Klapka utca, Kölcsey utca, Kölesdi utca, Kurcsatov utca, Magyaripuszta, Móricz Zsigmond utca, Napfény köz, Neumann János utca, Őrház, Patak utca, Platán utca, Puskás Tivadar utca, Régi utca, Síp utca, Sólyom Károly utca, Sudár utca, Teller Ede utca, Tücsök utca, Vácika köz, Vácika utca, Vásár utca, Wigner Jenő utca

6. számú területi védőnői körzet

Árnyas utca, Bercsényi utca, Cecei utca, Diófa utca, Építők útja, Gesztenyés utca, Kanacsi utca, Katona József utca, Kisfaludy utca, Kishegyi út, Móra Ferenc utca, Nádor utca 13-tól végig, Pollack Mihály utca, Rét utca, Szedres utca, Tölgyfa utca, Zápor utca 11-től és 30-tól végig (Kishegyi út és a Pollack Mihály utca között)

II. Területi védőnői körzetekhez tartozó nevelési-oktatási intézmények

1. számú területi védőnői körzet védőnője látja el:

Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy utcai Tagóvodája, Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Kalkuttai Szent Teréz Tagóvodája

2. számú területi védőnői körzet védőnője látja el:

Paksi Napsugár Óvoda Székhelyintézménye (Vörösmarty utca)

3. számú területi védőnői körzet védőnője látja el:

Paksi Napsugár Óvoda Eötvös utcai Tagóvodája, Paksi Napsugár Óvoda Dunakömlődi Tagóvodája, Aranyhal Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (óvoda)

4. számú területi védőnői körzet védőnője látja el:

Paksi Benedek Elek Óvoda Székhelyintézménye (Ifjúság útja)

5. számú területi védőnői körzet védőnője látja el:

Paksi Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti Tagóvodája

6. számú területi védőnői körzet védőnője látja el:

Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája

III. Iskolavédőnői körzetek

1. számú iskolavédőnői körzet

Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Energetikai Szakgimnázium és Kollégium

2. számú iskolavédőnői körzet

Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Gazdag Erzsi Általános Iskolája és Kollégiuma, Szekszárdi Szakképzési Centrum I. István Szakképző Iskolája, Paksi Vak Bottyán Gimnázium, Paksi Deák Ferenc Általános Iskola

3. számú iskolavédőnői körzet

Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Paksi Bezerédj Általános Iskola, Aranyhal Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (általános iskola)

1


  Vissza az oldal tetejére