Paks Város Önkormányzata képviselő-testületének 17/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díjáról *