Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/1993. (III. 15.) önkormányzati rendelete

az Aradi Vértanúk útján Dessewffy Arisztid tábornok szobrának felállításáról

1. § Pécs Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlése az „ARADI VÉRTANÚK SZOBRAI ALAPÍTVÁNY” által a városnak felajánlott Rigó István szobrászművész zsűrizett, Dessewffy Arisztid honvéd tábornokot ábrázoló szobrát köszönettel elfogadja.

2. § A szobor az Aradi Vértanúk úti oszlopsor emléktáblával már jelzett oszlopán kerül elhelyezésre.

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Páva Zsolt s. k. dr. Farkas Károly s. k.
alpolgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére