Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/1994. (X. 6.) önkormányzati rendelete

az Aradi Vértanúk útján Poeltenberg Ernő gróf tábornok szobrának elhelyezéséről

1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az „ARADI VÉRTANÚK SZOBRAI ALAPÍTVÁNY” által a városnak felajánlott Trischler Ferenc szobrászművész, Poeltenberg Ernő honvédtábornokot ábrázoló szobrát köszönettel elfogadja.

2. § A szobor az Aradi vértanúk úti oszlopsor emléktáblákkal már jelzett oszlopán kerülnek elhelyezésre.

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Krippl Zoltán s. k. Dr. Farkas Károly s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére