Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 61/1996. (X. 20.) önkormányzati rendelete

az Aradi Vértanúk útján Schweidel József tábornok szobrának felállításáról

1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Aradi Vértanúk Szobrai Alapítvány által a városnak felajánlott

Schweidel József tábornokot

ábrázoló szobrát köszönettel elfogadja.

2. § A rendelet 1. §-ában írt szobor az Aradi Vértanúk úti oszlopsor emléktáblával már jelzett oszlopán kerül elhelyezésre.

3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Révész Mária sk. Dr. Farkas Károly sk.
alpolgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére