Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 52/1997. (X. 10.) önkormányzati rendelete

az Aradi Vértanúk útján Aulich Lajos tábornok és gróf Vécsey Károly tábornok szobrának felállításáról

1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az „ARADI VÉRTANÚK SZOBRAI ALAPÍTVÁNY” által a városnak felajánlott

Aulich Lajos tábornokot és

gróf Vécsey Károly tábornokot

ábrázoló szobrát köszönettel elfogadja.

2. § A szobrok az Aradi Vértanúk úti oszlopsor emléktáblákkal már jelzett oszlopán kerülnek elhelyezésre.

3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Papp Béla s. k. Dr. Farkas Károly s. k.
alpolgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére