Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/1999. (III. 25.) önkormányzati rendelete

Bencsik István „Penelope” c. szobrának felújításáról és felállításáról

Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlése az 1997. évi CXL. törvény 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Bencsik István „Penelope” c. szobra - amelyet a művész ajándékozott a városnak - a továbbiakban is önkormányzati tulajdonban maradjon.

(2) A Közgyűlés a szobrot - helyreállítását követően - biztonságos elhelyezésére tekintettel a Nemes Endre Múzeum Pécs, Káptalan u. 5. szám alatt kialakított szobor-kertben helyezi el.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Pécs M. J. Város Önkormányzata Közgyűlése 326/1991. (09.14.) sz. határozata hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére