Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 68/1999. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

Agócsy László emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1997. évi CXL. törvény 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Agócsy László zeneszerző emléktáblája felállításának helyszínéül a Pécs, Mátyás király u. 15. szám alatti ház északi homlokzatát jelöli ki, a bejárattól jobbra, a két ablak közti felületen.

(2) Az emléktábla szövege a következő:

Itt tanított

Agócsy László

(1906 - 1993)

karnagy, főiskolai tanár,

a Kodály Zoltán szellemében megújított

iskolai ének-zenetanítás úttörője,

a pécsi Éneklő Ifjúság vezére

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola

Pécsi Tanárképző Intézete

Pécs zeneszerető polgárai

1999.

(3) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli, hogy jelen rendelet (1)-(2) bekezdéseiben írt emléktábla, 50x60-as méretben, sötétszürke gránit anyagból elkészítve, aranyozott betűkkel feliratozva kerüljön elhelyezésre.

2. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére