Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 50/2002. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

Szentágothai János emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szentágothai János emléktáblájának felállításának helyszínéül a Pécs, Szentágothai sétány felső szakaszát jelöli ki.

(2) A közgyűlés az emléktábla elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi:

Szentágothai János

PROFESSZOR

1912-1994

A Pécsi Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézetének

igazgatója, népszerű oktatója (1947-1963)

a Magyar Tudományos Akadémia elnöke (1976-1985)

a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke (1990-1994)

az idegrendszer világhírű kutatója

a royal society tagja

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy az emléktábla a környezetbe illő kőtömb alapon vésett felirattal valósuljon meg.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László Dr. Papp Judit
Polgármester jegyző

SZENTÁGOTHAI JÁNOS

PROFESSZOR
1912-1994


A PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM ANATÓMIAI INTÉZETÉNEK IGAZGATÓJA,
NÉPSZERŰ OKTATÓJA (1947-1963)
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKE (1976-1985)
A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT ELNÖKE (1990-1994)
AZ IDEGRENDSZER VILÁGHÍRŰ KUTATÓJA
A ROYAL SOCIETY TAGJA

  Vissza az oldal tetejére