Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2003. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Baranyai Aurél emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Baranyai Aurél emléktáblájának felállítása helyszínéül a Pécs, Széchenyi tér 2. szám alatti épület dél-nyugati homlokzatát jelöli ki.

(2) A közgyűlés az emléktábla elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi:

itt szolgálta a pécsiek egészségét

Baranyai Aurél

(1903-1983)

GYÓGYSZERÉSZ,

GYÓGYNÖVÉNYKUTATÓ,

HELYTÖRTÉNÉSZ

MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ KAMARA

BARANYA MEGYEI SZERVEZETE

2003

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a tábla 55x70 cm nagyságú, álló formátummal, Kanfanar mészkőből, homokfúvott betűkkel, bronz plakett portréval készüljön.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Toller László Dr. Pozsárkó István
polgármester aljegyző

  Vissza az oldal tetejére