Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2007. (III. 5.) önkormányzati rendelete

Csorba Győző Kossuth-díjas költő Pécs díszpolgára emléktáblájának felállításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Csorba Győző Kossuth-díjas költő, Pécs díszpolgára tiszteletére állítandó emléktáblája felállításának helyszínéül a 18382 hrsz.-ú Pécs, Apáca u. 8. szám alatti műemlék ingatlan homlokzatát jelöli ki, a bejárattól jobbra eső falfelületen.

(2) A közgyűlés az emléktábla elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi

„Nekem: A város mindörökre”.
Csorba Győző
(1916-1995)
Kossuth-díjas költő,
Pécs díszpolgára
Fél évszázadon át munkahelye volt e könyvtár.
A táblát állíttatta születésének 90. évfordulója
alkalmából Pécs város közönsége.

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a tábla anyagában, méretében, magasságában, betűtípusában a meglévő táblákhoz illeszkedő formában készüljön.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tasnádi Péter s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére