Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2007. (III. 5.) önkormányzati rendelete

Lovász Pál költő emléktáblájáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Lovász Pál költő tiszteletére állítandó emléktábla felállításának helyszínéül a Pécs, Búza tér 8. szám alatti lakóház keleti homlokzatának a bejárat melletti második falpillérét jelöli ki, 2,3 m magasságban.

(2) A közgyűlés az emléktábla elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi.

E házban élt
Lovász Pál
(1896-1975)
költő, irodalomszervező,
a Janus Pannonius Társaság
alapítója
Pécs város polgárai

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy a tábla álló helyzetű, 80x60 cm nagyságú legyen, négerbarna színű mészkőből, vésett betűkkel készüljön.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tasnádi Péter s.k. Dr. Papp Judit s.k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére