Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelete

a MOHÁCS-PÉCSI VASÚT-at megörökítő emléktábláról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Mohács-Pécsi Vasút-at megörökítő emléktábla elhelyezésének helyszínéül a Pécs, Zsolnay Vilmos út 41632/1. (6-os főút) 193954,43 szelvényében lévő járdaszigetet jelöli ki a kövezetbe süllyesztett formában.

(2) A közgyűlés az emléktábla elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi:

A BÁNYAVASÚT
UTCA VONALÁN HALADT A
MOHÁCS-PÉCSI VASÚT (MPV)
ITT KERESZTEZVE A PÉCSVÁRADI ORSZÁGUTAT
AZ ELSŐ DUNAGŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG (DGT)
ÉPÍTTETTE A VASUTAT GŐZHAJÓINAK SZÉNELLÁTÁSÁRA
AZ ANDRÁS-AKNA-ÜSZÖGPUSZTA
KÖZÖTTI BÁNYAVASÚT- SZAKASZT 1854-BEN,
A MOHÁCSIG TERJEDŐ VONALAT 1857-BEN
HELYEZTÉK FORGALOMBA
2004-BEN A SZÉNTERMELÉS BEFEJEZÉSÉVEL A 150 ÉVES
BÁNYAVASÚT-SZAKASZT FELSZÁMOLTÁK
AZ MPV A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG
EGYIK ELSŐ VASÚTVONALA VOLT
PÉCSI BÁNYÁSZTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY
2007

(3) A tábla kör alakú, 100 cm átmérőjű legyen, sötétzöld finomszemcsés, csiszolt gránitlapon, vésett felirattal és grafikával, fehér színezéssel készüljön.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tasnádi Péter s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére