Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2009. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Vanyúr István Bányaló emlékművének felállításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli Vanyúr István szobrászművész Bányaló emlékművének felállítását.

(2) A közgyűlés a szobor felállításának helyszínéül a Pécs, Komlói út és Hársfa út kereszteződésében, a 35/818/6 hrsz-ú területet jelöli ki.

(3) A közgyűlés elrendeli, hogy az emlékmű 130x180 cm nagyságban, siklósi mészkőből készüljön, az emlékmű alá a járdához képest kis emelkedő, egy 30 cm-es műkő alap kerüljön, amelyen elől a kompozíció címe: A BÁNYALÓ EMLÉKÉRE, hátul a művész neve, a kihelyezés éve, illetve az állíttató megnevezése szerepeljen.

2. § Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Papp Judit s. k.
polgármester címzetes főjegyző