Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2010. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

gróf Széchenyi István szobrának felállításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Széchenyi István szobor elhelyezésének helyszínéül a Pécs, Kossuth tér (hrsz.:17451) területét jelöli ki, a tér rekonstrukciós tervének megfelelő helyszínen: Kossuth Lajos egészalakos szobrától balra, a tér nyugati térfelén.

(2) A Közgyűlés a szobor elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi:

1. A mellszobor alatt, a talapzat első oldalán -

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN

1791 - 1860

2. A talapzat bal oldalán, lent -

ÁLLÍTTATTA

HÁROM PÉCSI BARÁT:

B.E.-H.T.-K.B.

SZOBRÁSZ:

TRISCHLER FERENC

2010.

A.V.SZ.A.

(3) A mellszobor anyaga bronz, mérete 73-75 cm, a posztamens anyaga kanfanár horvát mészkő, mérete 108x26x46 cm.

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Papp Judit s.k.
polgármester címzetes főjegyző