Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

jánosi Engel Adolf emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el.

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jánosi Engel Adolf emléktáblája elhelyezésének helyszínéül a Pécs, Rákóczi út 54. számú ingatlan homlokzatát jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla elhelyezését a következő szöveggel engedélyezi:

(bronz családi címer)

assiduo labore - szakadatlan munka

jánosi Engel Adolf

(1820-1903)

1848-as nemzetőr,

a pécsi faipar megteremtője,

a komlói bányák alapítója,

a nemzetiségek és vallásközösségek

békés együttműködésének

előmozdítója,

Pécs város mecénása.

Emlékére állították

Pécs város polgárai és az

Engel család nagyvilágban szétszórt tagjai

2010

(3) A tábla mérete 115x90x3 cm nagyságú, bézs színű horvát kanfanár kemény-mészkő anyagból, a feliratok 3,5 és 5,5 cm betűméretben, bronzos barnás festéssel készülnek. A bronz címer 3 cm plasztikus vastagságban, 18 cm méretben készül, barokkos formában, áttört akantusz levelekkel és a felső részen koronával kerül a tábla felső részére.

2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Papp Judit s.k.
polgármester címzetes főjegyző