Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2010. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a Tubesi emléktábla elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Tubesi emléktábla elhelyezésének helyszínéül a Pécs, Tubes hegyen álló János kilátó (hrsz.: 0317) épületének keleti oldalán 2,50 m magasságban lévő helyet jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét és annak formátumát a következőkben határozza meg:

KÖSZÖNET AZ ŐRZŐKNEK!

A 2005. NOVEMBER 23-TÓL

2010 MÁRCIUS 17-IG TARTÓ

„A RADARMENTES TUBESÉRT”

KÜZDELEM EMLÉKÉRE

CIVILEK A MECSEKÉRT

MOZGALOM

(3) A tábla mérete 40x60x3 cm nagyságú, álló formátumú, „paradiso” gránit anyagból, a felirat „book antiqua” betűtípussal, véséssel készül.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Papp Judit s.k.
polgármester címzetes főjegyző