Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 40/2008. (XI. 26.) rendelet módosításáról *