Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a „37 m2” című alkotás elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésben meghatározott hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „37 m2” című alkotás elhelyezésének helyszínéül a Pécs, Uránváros tér (hrsz.: 583/1) délkeleti oldalát jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az alkotás formátumát a következőkben határozza meg:

A lakás paramétereit megjelenítő installáció kibillen a derékszögű rendszerből és három méter mélységben a járdaszint alá süllyed. A tárgy és a járdaszint síkjának találkozásánál az átlátszó síküveg felület teszi lehetővé a forma további vizuális értelmezését. A lakás falait élénk színű, színes síküveg lapok jelzik.

(3) Az alkotás mérete alaphelyzetben 7m x5m x2,6 m.

(4) A Közgyűlés az alkotást forgalomképtelen törzsvagyonná minősíti.

2. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonjogok szabályairól szóló 40/2008. (XI. 26.) számú rendelet 1. melléklet a következő 178. ponttal egészül ki.

„178. Uránbányász tér Makra Zoltán - Palatinus Dóra: 37 m2 (2011.)”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző