Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a Széchenyi téri Örökmécsesen emléktábla elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésben meghatározott hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az emléktábla helyszínéül a pécsi Széchenyi téren, a Gázi Kászim Pasa dzsámija előtt található Örökmécses nyakrészének déli oldalát jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

60 x 35 x 3 cm fehér színű gránit tábla, sötét tónusú felirattal

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző