Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

gróf Batthyány Lajos szobrának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésben meghatározott hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Palotás József által készített gróf Batthyány Lajos szobor helyét a Kossuth téren Kossuth szobortól keletre álló első és második gránittömb posztamens felezővonala mentén, attól déli irányba 2 m-re kiléptetve a gránitsorból jelöli ki.

(2) Az alkotás mérete: 88 cm, a talapzat mérete 154x75x80 cm, a szobor anyaga bronz, a talapzat anyaga mészkő, felirata: GRÓF BATTHYÁNY LAJOS MINISZTERELNÖK 1807-1849

(3) A Közgyűlés a Pécsett a Kossuth téren elhelyezett gróf Batthyány Lajos és gróf Széchenyi István szobrát forgalomképtelen törzsvagyonná minősíti.

2. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonjogok szabályairól szóló 40/2008. (XI. 26.) számú rendelet 1. melléklete a következő 179. és 180. ponttal egészül ki:

„179. Kossuth tér Palotás József: Batthyány Lajos (2000)”

„180. Kossuth tér Trischler Ferenc: Széchenyi István (2010)”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző