Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. * 

1. § Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 21216/2 hrsz-ú, 33946 m2 nagyságú, közpark megnevezésű ingatlan Pécsi Körzeti Földhivatal 800076–2/2011. számú jogerős határozatával lealakított, a rendelet 1. melléklete szerinti 106 m2-es területrésze forgalomképesnek minősül.

1/A. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 38203 hrsz-ú, 908 m2 nagyságú, épület megnevezésű ingatlan rendelet 1. melléklete szerint lealakított 494 m2-es területrésze 38203/1 hrsz-on közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

1/B. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilván-tartott pécsi 19537/2 hrsz-ú, 297 m2 nagyságú, közút megnevezésű ingatlan saját használatú út megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

1/C. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 16174 hrsz-ú, 472 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 384 m2 területnagysággal, közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és a rendelet 2. melléklete szerint lealakított 88 m2-es területrésze forgalomképes vagyonnak minősül.

1/D. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilván-tartott pécsi 80818 hrsz-ú, 1192 m2 nagyságú, közút megnevezésű ingatlan területébe a rendelet 3. számú melléklete szerint beolvadó 121 m2-es területrész forgalomképtelennek minősül és a beolvadással a közút területe 1313 m2 nagyságúra változik.

1/E. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 80830/1 hrsz-ú, 555 m2 nagyságú, árok megnevezésű ingatlan rendelet 3. melléklete szerint lealakított 241 m2-es területrésze forgalomképesnek minősül.

1/F. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilván-tartott pécsi 45677/5 hrsz-ú, 222 m2 nagyságú, közterület megnevezésű ingatlan beépítetlen terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

1/G. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 18640/A/4 hrsz-ú, 150 m2 nagyságú, valamint a pécsi 18640/A/15 hrsz-ú, 46 m2 nagyságú, egyéb helyiség megnevezésű ingatlanok forgalomképes vagyonnak minősülnek.

1/H. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 18692 hrsz-ú, 237 m2 nagyságú, kivett lakóház és udvar megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

1/I. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen vagyonaként nyilvántartott pécsi 19471 hrsz-ú, 7351 m2 nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlanból az 12. melléklet szerint leválasztásra kerülő 6546 m2 terület korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősül.

1/J. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 22878/1 hrsz-ú, 125015 m2 nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

1/K. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23942/120 hrsz-ú, 36574 m2 nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

1/L. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 2371 hrsz-ú, 857 m2 nagyságú kivett közterület megnevezésű ingatlanba a 13. melléklet szerint beolvadó 42 m2 terület, valamint a 14. mellékelt szerint beolvadó 9 m2 terület forgalomképtelen vagyonnak minősül.

1/M. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 17585/1 hrsz-ú 447 m2 nagyságú kivett épület megnevezésű, a pécsi 18588 hrsz-ú 327 m2 nagyságú kivett lakóház, udvar megnevezésű, valamint a pécsi 24074 hrsz-ú 4.7572 m2 nagyságú kivett vidámpark megnevezésű ingatlanok forgalomképes vagyonnak minősülnek.

1/N. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 46614 hrsz-ú 692 m2 nagyságú kivett épület megnevezésű, valamint a pécsi 46615 hrsz-ú 1520 m2 nagyságú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanok forgalomképes vagyonnak minősülnek.

1/O. § *  Az önkormányzat 64/100-ad részben tulajdonában álló korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 17524 hrsz-ú 679 m2 nagyságú kivett kulturális központ és kávézó megnevezésű ingatlanrész forgalomképes vagyonnak minősül.

1/P. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 15288/2 hrsz-ú 5840 m2 nagyságú kivett zöldterület beépítetlen terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

1/Q. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 40416 hrsz-ú 3078 m2 nagyságú kivett általános iskola megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

1/R. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 35545/8 hrsz-ú 2392 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

1/S. § *  Az önkormányzat 577/7735-öd részben tulajdonában álló pécsi 19151/3 hrsz-ú, 2 lakóház, 2 egyéb épület és felvonulási épület megnevezésű ingatlan területéből a 15. melléklet szerint a pécsi 19139 hrsz-ú közterületbe beolvadó 577 m2 nagyságú területrész forgalomképtelennek minősül, és a beolvadással a pécsi 19139 hrsz-ú közút területe 7677 m2 nagyságúra változik.

1/T. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 18822 hrsz-ú, 1301 m2 nagyságú kivett óvoda megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

1/U. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 621/37 hrsz-ú, 9534 m2 nagyságú, kivett általános iskola, udvar, diákotthon, aula, tornaterem és 4 egyéb épület megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

1/V. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 40721 hrsz-ú 78 m2 nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

1/W. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 40724 hrsz-ú, 2721 m2 nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan területéből a 16. melléklet szerint lealakított 220 m2 nagyságú területrész forgalomképesnek minősül, és a telekalakítás folytán kialakuló 40724/1 hrsz-ú közút 2460 m2 nagyságú területtel, valamint a 40724/2 hrsz-ú közút 41 m2 nagyságú területtel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

1/X. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 2859 hrsz-ú, 1828 m2 nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területéből a 17. melléklet szerint lealakított 129 m2 nagyságú területrész forgalomképesnek minősül.

1/Y. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 36273/1/A/3 hrsz-ú, 105 m2 nagyságú, orvosi rendelő megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

1/Z. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 36047/6/A/24 hrsz-ú, 51 m2 nagyságú, orvosi rendelő megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

2. § Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 579/8 hrsz-ú, 21452 m2 nagyságú, közterület, egyéb épület megnevezésű ingatlan rendelet 2. melléklete szerinti lealakított, 33 m2-es területrésze forgalomképesnek minősül.

2/A. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 21166/44 hrsz-ú, 387 m2 nagyságú, kivett orvosi rendelő megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

2/B. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 22173/18 hrsz-ú, 513 m2 nagyságú, kivett orvosi rendelő megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

2/C. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 23912/205/A/83 hrsz-ú, 67 m2 nagyságú, orvosi rendelő megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

2/D. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 45565 hrsz-ú, 1646 m2 nagyságú, kivett kultúrház megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

2/E. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 53059/3 hrsz-ú, 101 m2 nagyságú ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

2/F. § *  (1) Az önkormányzat forgalomképtelen vagyonaként nyilvántartott pécsi 23890/26 hrsz-ú, 4877 m2 nagyságú kivett közút ingatlan területéből lealakított és a pécsi 19916/62 hrsz-ú beépítetlen területbe a 18. melléklet szerint beolvadó 317 m2 nagyságú ingatlanrész forgalomképesnek minősül.

(2) A pécsi 19916/62 hrsz-ú beépítetlen terület ingatlanból az önkormányzat forgalomképtelen vagyonaként nyilvántartott pécsi 23890/26 hrsz-ú, kivett közút ingatlan területébe a 18. melléklet szerint beolvadó 317 m2 nagyságú területrész forgalomképtelennek minősül.

2/G. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 16898 hrsz-ú, 313 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

2/H. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 18937 hrsz-ú, 231 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

2/I. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 40758/2 hrsz-ú, 52 ha 5231 m2 nagyságú zagytó megnevezésű, valamint forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 40755 hrsz-ú, 1 ha 511 m2 nagyságú, árok megnevezésű ingatlanokból a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Földhivatala 800152/2012. számú jogerős telekalakítási határozatával kialakításra kerülő pécsi 40755 hrsz-ú, 6491 m2, és a pécsi 40758/5 hrsz-ú, 7452 m2 nagyságú ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülnek. Az egyúttal kialakításra kerülő pécsi 40758/3 hrsz-ú, 51 ha 2946 m2 és a pécsi 40758/4 hrsz-ú, 8853 m2 nagyságú ingatlanok forgalomképes vagyonnak minősülnek.

2/J. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 01458/61 hrsz-ú, 4790 m2 nagyságú, közút megnevezésű ingatlanból a Pécsi Körzeti Földhivatal 1018/2012. számú záradékával ellátott kisajátítási változási vázrajz szerint kialakításra kerülő pécsi 01458/73 hrszú, 134 m2, a pécsi 01458/74 hrsz-ú, 112 m2 és a pécsi 01458/76 hrsz-ú, 250 m2 nagyságú ingatlanok forgalomképesnek minősülnek. Az egyúttal kialakításra kerülő pécsi 01458/72 hrsz-ú, 1807 m2, a pécsi 01458/75 hrsz-ú, 1231 m2, és a pécsi 01458/77 hrsz-ú, 1256 m2 nagyságú, közút megnevezésű ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülnek.

2/K. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 01458/63 hrsz-ú, 6410 m2 nagyságú, közút megnevezésű ingatlanból a Pécsi Körzeti Földhivatal 1016/2012. számú záradékával ellátott kisajátítási változási vázrajz szerint kialakításra kerülő pécsi 01458/79 hrszú, 1335 m2 nagyságú földrészlet forgalomképesnek minősül. Az egyúttal kialakításra kerülő pécsi 01458/78 hrsz-ú, 1328 m2 és a pécsi 01458/80 hrsz-ú, 3747 m2 nagyságú, közút megnevezésű ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülnek.

2/L. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 0214/3 hrsz-ú, 3016 m2 nagyságú közút megnevezésű ingatlan forgalomképesnek minősül.

2/M. § *  Az önkormányzat 7471/7675-öd arányú tulajdonában álló, forgalomképtelen törzsvagyonként nyilvántartott pécsi 23760/42 hrsz-ú, 7675 m2 nagyságú, közterület megnevezésű ingatlanból a Pécsi Körzeti Földhivatal 917/2012. számú záradékával ellátott kisajátítási változási vázrajz szerint kialakításra kerülő pécsi 23760/57 hrsz-ú ingatlanhoz csatolódó 199 m2 nagyságú ingatlanrész forgalomképesnek minősül. Az egyúttal kialakításra kerülő pécsi 23760/56 hrsz-ú, 6955 m2, a pécsi 23760/58 hrsz-ú, 204 m2 és a 23760/59 hrsz-ú, 113 m2 nagyságú közterület megnevezésű ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülnek.

2/N. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23891/98 hrsz-ú, 2 ha 2753 m2 nagyságú, közterület megnevezésű ingatlanból a Pécsi Körzeti Földhivatal 919/2012. számú záradékával ellátott kisajátítási változási vázrajz szerint kialakításra kerülő pécsi 23891/127 hrszú, 803 m2, a pécsi 23891/128 hrsz-ú, 152 m2, a pécsi 23891/129 hrsz-ú, 20 m2 nagyságú földrészletek forgalomképesnek minősülnek. Az egyúttal kialakításra kerülő 23891/126 hrsz-ú, 2 ha 1778 m2 nagyságú közterület megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

2/O. § *  Az önkormányzat 4/35-öd arányú tulajdonában álló, forgalomképtelen törzsvagyonként nyilvántartott pécsi 23818/1 hrsz-ú, 35 m2 nagyságú, közút megnevezésű ingatlanrész forgalomképesnek minősül.

2/P. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23845/1 hrsz-ú, 2 ha 784 m2 nagyságú, közút megnevezésű ingatlan forgalomképesnek minősül.

2/Q. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott kökényi 068 hrsz-ú, 3 ha 3422 m2 nagyságú, közút megnevezésű ingatlanból a Pécsi Körzeti Földhivatal 868/2012. számú záradékával ellátott kisajátítási változási vázrajz szerint kialakításra kerülő kökényi 068/2 hrszú, 54 m2 nagyságú földrészlet forgalomképesnek minősül. Az egyúttal kialakításra kerülő kökényi 068/1 hrsz-ú, 3 ha 3368 m2 nagyságú közút megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

2/R. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 45242/2 hrsz-ú, 925 m2 térmértékű, kivett beépítetlen ingatlanból a 19. melléklet szerint kialakításra kerülő pécsi 45243/1 hrsz-ú, 1336 m2 nagyságú ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

2/S. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 3024/8 hrsz-ú, 17596 m2 nagyságú kivett általános iskola és trafóház megnevezésű ingatlan forgalomképesnek minősül.

2/T. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 40263 hrsz-ú, 3767 m2 nagyságú kivett óvoda megnevezésű ingatlan forgalomképesnek minősül.

2/U. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 533/42 hrsz-ú, 1550 m2 nagyságú kivett óvoda megnevezésű ingatlan forgalomképesnek minősül.

2/V. § *  Az önkormányzat üzleti vagyonaként nyilvántartott pécsi 38823/8 hrsz-ú, 814 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

2/W. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 1273/1 hrsz-ú, 197 m2 nagyságú kivett közút megnevezésű ingatlan 20. melléklet szerint lealakításra kerülő 166 m2 nagyságú része üzleti vagyonnak minősül, és beolvad a 1272/17 hrsz-ú ingatlan területébe, míg 31 m2 nagyságú része közút megnevezéssel továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

2/X. § *  Az önkormányzat üzleti vagyonaként nyilvántartott pécsi 21216/1 hrsz-ú, 477 m2 nagyságú, kivett épület megnevezésű, valamint a pécsi 21216/2 hrsz-ú, 3 ha 3840 m2 nagyságú, kivett közpark megnevezésű ingatlanok 21. melléklet szerinti telekösszevonása után kialakításra kerülő pécsi 21216/2 hrsz-ú 3 ha 4317 m2 nagyságú kivett közpark, épület megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

2/Y. § *  A 22. melléklet szerint kialakításra kerülő pécsi 35005/16 hrsz-ú, 973 m2 térmértékű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

2/Z. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 01069 hrsz-ú, 2809 m2 nagyságú erdő művelési ágú ingatlan üzleti vagyonnak minősül.

3. § Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 60269/2 hrsz-ú, 1462 m2 nagyságú, melléképület, udvar megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

3/A. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 38850/1 hrsz-ú, 4661 m2 nagyságú kivett közút megnevezésű ingatlan 23. melléklet szerint lealakításra kerülő 73 m2 nagyságú része üzleti vagyonnak minősül és beolvad a 38835 hrsz-ú ingatlan területébe. Egyúttal a pécsi 38835 hrsz-ú ingatlan területéből a 23. melléklet szerint lealakításra kerülő 13 m2 nagyságú területrész forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és beolvad az önkormányzat törzsvagyonaként nyilvántartott 38916 hrsz-ú, jelenleg 7935 m2 nagyságú közterületbe.

3/B. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilván-tartott pécsi 2685/1 hrsz-ú, 1240 m2 nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területéből a 24. melléklet szerinti összesen 178 m2 nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül és beolvad a pécsi 2685/2 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar gazdasági épület megnevezésű ingatlan területébe 63 m2, a pécsi 2682/2 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar gazdasági épület megnevezésű ingatlan területébe 97 m2, a pécsi 2682/3 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar garázs megnevezésű ingatlan területébe 18 m2 nagyságú ingatlanrész. Egyúttal a pécsi 2682/3 hrsz-ú ingatlan területéből 12 m2 nagyságú területrész, valamint az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 2682/4 hrsz-ú, 493 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan területéből 270 m2 területrész beolvad a pécsi 2685/1 hrsz-ú ingatlan területébe, és az 1344 m2 területnagysággal forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

3/C. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 2682/4 hrsz-ú, 493 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan területéből a 24. melléklet szerint 40 m2 nagyságú területrész beolvad a pécsi 2682/14 hrsz-ú 358 m2 nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlanba, amely 398 m2 területtel továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

3/D. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen vagyonaként nyilvántartott pécsi 01368 hrsz-ú, 2 ha 5934 m2 nagyságú, erdő művelési ágú ingatlan korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősül.

3/E. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 36485 hrsz-ú, 1120 m2 nagyságú, kivett orvosi rendelő megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

3/F. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 23637 hrsz-ú, 5 ha 3648 m² nagyságú, a) legelő, b) mocsár művelési ágú, a pécsi 23640 hrsz-ú, 8 ha 8710 m² nagyságú, legelő művelési ágú, a pécsi 23641 hrsz-ú, 1 ha 1517 m² nagyságú, legelő művelési ágú, a pécsi 23642 hrsz-ú, 5164 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, a pécsi 23643 hrsz-ú, 1 ha 6610 m² nagyságú, legelő művelési ágú, a pécsi 23644 hrsz-ú, 5654 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, a pécsi 23645 hrsz-ú, 6886 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, valamint az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23638 hrsz-ú, 2022 m² nagyságú és a pécsi 23657 hrsz-ú, 3 ha 2147 m² nagyságú, kivett árok megnevezésű ingatlan 25. melléklet szerinti újraosztás során kialakításra kerülő 23637/6 hrsz-ú, 17 ha 5962 m² nagyságú, kivett közpark és tó, a 23637/1 hrsz-ú, 1 ha 3516 m² nagyságú, kivett árok, a 23637/2 hrsz-ú, 6529 m² nagyságú, kivett közút, a 23637/3 hrsz-ú, 1 ha 7888 m² nagyságú, kivett árok, a 23637/4 hrsz-ú 3457 m² nagyságú, kivett közpark és a 23637/5 hrsz-ú, 5006 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

3/G. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen vagyonaként nyilvántartott pécsi 3423 hrsz-ú, 4777 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan 26. melléklet szerint lealakított 273 m² területrésze korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a pécsi 3425 hrsz-ú, jelenleg 1388 m² nagyságú, kivett szociális otthonhoz megnevezésű ingatlanba.

3/H. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen vagyonaként nyilvántartott pécsi 39229 hrsz-ú, 2209 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan 27. melléklet szerint lealakított 9 m² nagyságú területrésze forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a pécsi 39412 hrsz-ú ingatlanba.

3/I. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 41143 hrsz-ú, 2022 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

3/J. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 2270/6 hrsz-ú, 48 m² nagyságú, kivett út megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

3/K. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 2270/7 hrsz-ú, 15 m² nagyságú, kivett út megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

3/L. § *  Az önkormányzat vagyonaként nyilvántartott pécsi 335/1 hrsz-ú, 36 m² nagyságú ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

3/M. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 4649/2 hrsz-ú 862 m² nagyságú árok megnevezésű ingatlan beépítetlen terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

3/N. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 35001 hrsz-ú, 2801 m² nagyságú, kivett ipartelep megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

3/O. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 51277 hrsz-ú, 4 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

3/P. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 51275 hrsz-ú, 40 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

3/Q. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 51360/2 hrsz-ú, 118 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

3/R. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 01417 hrsz-ú, 2880 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 101. §-a szerinti jogügylet megkötése érdekében – forgalomképes vagyonnak minősül.

3/S. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 39091 hrsz-ú, 333 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

3/T. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 40386/2 hrsz-ú, 50 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

3/U. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 19183 hrsz-ú, 622 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

3/V. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 2686 hrsz-ú, 163 m² nagyságú, kivett árok megnevezésű ingatlan 28. melléklet szerint lealakításra kerülő 68 m² nagyságú, valamint 5 m² nagyságú része forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 2685/3, illetve 2687 hrsz-ú ingatlanok területébe. Továbbá az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 2687 hrsz-ú, 467 m² nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan területéből 44 m² nagyságú területrész forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül és beolvad a 2686 hrsz-ú ingatlan területébe, amely így 132 m² területnagysággal közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

3/W. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 2685/1 hrsz-ú, 1344 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan 28. melléklet szerint lealakított 85 m² nagyságú, valamint 387 m² nagyságú része forgalomképes vagyonnak minősül és beolvad a 2685/3, illetve 2687 hrsz-ú ingatlanok területébe. Továbbá az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 2687 hrsz-ú, 467 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 366 m² nagyságú területrésze forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és beolvad a 2685/1 hrsz-ú ingatlan területébe. Ezen ingatlanba beolvad továbbá a pécsi 2686 hrsz-ú árok megnevezésű ingatlan 62 m² nagyságú része. A pécsi 2685/1 hrsz-ú ingatlan így 1240 m² területnagysággal közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül. A telekalakítást követően a 2687 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 405 m² területnagysággal forgalomképes vagyonnak minősül.

3/X. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen vagyonaként nyilvántartott pécsi 52423 hrsz-ú, 2041 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan területéből lealakított és a pécsi 52394 hrsz-ú ingatlanba a 29. melléklet szerint beolvadó 29 m² nagyságú ingatlanrész forgalomképes vagyonnak minősül.

3/Y. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen vagyonaként nyilvántartott pécsi 23913/92 hrsz-ú, 1 ha 6620 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területéből lealakított és a pécsi 23913/18 hrsz-ú ingatlanba a 30. melléklet szerint beolvadó 364 m² nagyságú ingatlanrész forgalomképes vagyonnak minősül.

3/Z. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen vagyonaként nyilvántartott pécsi 23913/86 hrsz-ú, 750 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területéből lealakított és 30 melléklet szerint a pécsi 23913/18 hrsz-ú ingatlanba 155 m2, a 23913/87 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú forgalomképes beépítetlen területbe 3 m2 nagyságú beolvadó ingatlanrész forgalomképes vagyonnak minősül.

4. § Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 16853 hrsz-ú, 528 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan rendelet 3. melléklete szerint lealakított 83 m2-es területrésze forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és csatolásra kerül pécsi 16836 hrsz-ú, jelenleg 2716 m2 nagyságú közterülethez.

4/A. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 23913/87 hrsz-ú, a 30 melléklet szerinti telekalakítást követően 1830 m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/B. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 271/1 hrsz-ú, 478 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/C. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 16165 hrsz-ú, 648 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/D. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 16246 hrsz-ú, 2086 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/E. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 16249/2 hrsz-ú, 159 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/F. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 16254 hrsz-ú, 294 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/G. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 16252 hrsz-ú, 567 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/H. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 40164/7 hrsz-ú, 159 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/I. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 52747 hrsz-ú, 3270 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/J. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 1230 hrsz-ú, 2806 m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/K. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 2995 hrsz-ú, 321 m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/L. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 2993 hrsz-ú, 114 m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/M. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 15670/2 hrsz-ú, 1017 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/N. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 15659 hrsz-ú, 3079 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/O. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 15667 hrsz-ú, 3058 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/P. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 15669/3 hrsz-ú, 993 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/Q. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 15656 hrsz-ú, 1372 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/R. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 15670/1 hrsz-ú, 2024 m² nagyságú, kivett épület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/S. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen vagyonaként nyilvántartott pécsi 5019 hrsz-ú, 4 m² nagyságú, kivett kálvária megnevezésű ingatlan a 31. melléklet szerinti telekhatár rendezést követően forgalomképes vagyonnak minősül.

4/T. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen vagyonaként nyilvántartott pécsi 2212/1 hrsz-ú, 1324 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan területéből lealakított és a pécsi 2212/2 hrsz-ú ingatlanba a 32. melléklet szerint beolvadó 318 m² nagyságú ingatlanrész forgalomképes vagyonnak minősül.

4/U. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen vagyonaként nyilvántartott pécsi 4714/3 hrsz-ú, 1 ha 9767 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területéből lealakított és a pécsi 4738 hrsz-ú ingatlanba a 33. melléklet szerint beolvadó 13 m² nagyságú ingatlanrész forgalomképes vagyonnak minősül.

4/V. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 2101 hrsz-ú, 1442 m² nagyságú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

4/W. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen vagyonaként nyilvántartott pécsi 46480 hrsz-ú, 249 m² nagyságú kivett közterület és egyéb épület megnevezésű ingatlan épület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

4/X. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 70703 hrsz-ú, 810 m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/Y. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 70716 hrsz-ú, 9101 m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

4/Z. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 15822/9 hrsz-ú, 4169 m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5. § Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 16865 hrsz-ú 836 m2 nagyságú, közterület megnevezésű ingatlan rendelet 3. melléklete szerint lealakított 39 m2-es területrésze forgalomképesnek minősül.

5/A. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 37008 hrsz-ú, 2188 m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/B. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 16280 hrsz-ú, 105 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/C. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 16240/2 hrsz-ú, 157 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/D. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 16232 hrsz-ú, 1247 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/E. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 16235 hrsz-ú, 1050 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/F. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 16399/2 hrsz-ú, 44 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/G. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 16400/2 hrsz-ú, 44 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/H. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 48441 hrsz-ú, 231 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/I. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 17104 hrsz-ú, 6462 m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/J. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 52776 hrsz-ú, 1384 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan a 34. melléklet szerinti telekalakítást követően 1175 m² területnagysággal, közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/K. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 16919 hrsz-ú, 291 m² nagyságú kivett árok megnevezésű ingatlan területéből a 35. melléklet szerint lealakított 8 m2 nagyságú területrésze forgalomképes vagyonnak minősül.

5/L. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 16961 hrsz-ú, 5854 m² nagyságú kivett közterület megnevezésű ingatlan területéből a 35. melléklet szerint lealakított 31 m2 nagyságú területrésze forgalomképes vagyonnak minősül.

5/M. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23637/6 hrsz-ú, 17 ha 5962 m² nagyságú, kivett közpark és tó megnevezésű ingatlan sporttelep megnevezéssel Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdés c) pont 1. alpontja szerinti korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősül.

5/N. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 43221/11 hrsz-ú, 4118 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlanból a 36. melléklet szerinti telekalakítást követően létrejött 43213/9 hrsz-ú, 4414 m² nagyságú ingatlan közút megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/O. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 0957 hrsz-ú, 7689 m² nagyságú, kivett árok megnevezésű ingatlan beépítetlen terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

5/P. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 16943/1 hrsz-ú, 57 m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/Q. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 45047/1 hrsz-ú, 7433 m² nagyságú kivett telephely és egyéb épület megnevezésű ingatlan közterület és egyéb épület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/R. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 40447/1 hrsz-ú, 33 m² nagyságú, kivett út megnevezésű ingatlan kivett közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/S. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 16357/2 hrsz-ú, 229 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan kivett közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/T. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 22852/2 hrsz-ú, 773 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan kivett közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/U. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 22962 hrsz-ú, 2094 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan kivett közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/V. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 23028/2 hrsz-ú, 3914 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan kivett közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/W. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 35551/7 hrsz-ú, 1440 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan kivett közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/X. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 40846 hrsz-ú, 492 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan kivett közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/Y. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 40931 hrsz-ú, 840 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan kivett közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

5/Z. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 40937 hrsz-ú, 460 m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan kivett közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

6. § Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 16853 hrsz-ú 528 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan rendelet 3. melléklete szerint lealakított 40 m2-es területrésze forgalomképtelennek minősül, és csatolásra kerül a pécsi 16865 hrsz-ú, jelenleg 797 m2 nagyságú közterülethez.

6/A. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 4952 hrsz-ú, 558 m² nagyságú, kivett udvar megnevezésű ingatlan kivett közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

6/B. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 25414 hrsz-ú, 3948 m² nagyságú, kivett saját használatú út és árok megnevezésű ingatlan kivett közterület és árok megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

6/C. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 1157/2 hrsz-ú, 5219 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan területéből a 37. melléklet szerinti telekalakítással kialakuló 1104/2 hrsz-ú, 4075 m², valamint a 1104/4 hrsz-ú, 738 m² nagyságú kivett közterület megnevezésű ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülnek. A 1104 hrsz-ú, közterület megnevezésű ingatlan területéből beolvadó, 242 m² területtel kialakuló 1104/1 hrsz-ú, 1746 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül. A 1157/2 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 1104/3 hrsz-ú, 164 m² nagyságú, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

6/D. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23942/63 hrsz-ú, 201 m² nagyságú, kivett járda megnevezés ingatlan 38. melléklet szerinti telekalakítással a 23942/113 hrsz-ú ingatlanba beolvadó 87 m² nagyságú része forgalomképesnek minősül. A fennmaradó 114 m² területtel kialakuló 23942/63 hrsz-ú, kivett járda megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

6/E. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 1593 hrsz-ú, 1230 m² nagyságú, kivett közpark és egyéb épület megnevezésű ingatlan 9. melléklet szerinti telekmegosztás által jelölt 353 m² nagyságú területrésze beolvad az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonaként nyilvántartott 1594/2 hrsz-ú, 819 m² nagyságú, kivett kultúrház megnevezésű ingatlan területébe, amely 1172 m² nagysággal továbbra is korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül. A 39. melléklet szerinti telekmegosztással kialakuló 1593 hrsz-ú, kivett közpark és egyéb épület megnevezésű ingatlan 877 m² nagysággal forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

6/F. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 1182/4 hrsz-ú, 280 m² nagyságú, kivett árok megnevezésű ingatlan 40. melléklet szerinti telekmegosztás által jelölt 176 m² területrésze forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 1159/2 hrsz-ú ingatlan területébe. A pécsi 1182/4 hrsz-ú ingatlan fennmaradó 104 m² nagyságú része beolvad az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott 1158 hrsz-ú, 171 m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanba, és a 40. melléklet szerinti telekmegosztással kialakuló 1158/1 hrsz-ú, 275 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

6/G. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 17636 hrsz-ú, 605 m² nagyságú kivett lakóház, 2 db gazdasági épület megnevezésű ingatlan 41. melléklet szerinti 28 m² nagyságú területrésze forgalomképesnek minősül, és beolvad a 17635 hrsz-ú ingatlan területébe. A 17636 hrsz-ú ingatlan 577 m² területtel továbbra is korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősül.

6/H. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 3685/35 hrsz-ú, 11 ha 2767 m² nagyságú, kivett beépítésre nem szánt terület megnevezésű ingatlan 42. melléklet szerinti telekmegosztás által jelölt 195 m² nagyságú területrésze forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül és beolvad a pécsi 3685/40 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan területébe. A telekalakítást követően létrejött pécsi 3685/42 hrsz-ú, 10 ha 6086 m² nagyságú ingatlan beépítésre nem szánt terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

6/I. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 3738/2 hrsz-ú, 3941 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan 42. melléklet szerinti telekmegosztás által jelölt 278 m² nagyságú területrésze forgalomképes vagyonnak minősül és beolvad a pécsi 3685/39 hrsz-ú 6764 m² nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan területébe, továbbá 24 m² területrésze beolvad a pécsi 3685/40 hrsz-ú közterületbe. A telekalakítást követően létrejött pécsi 3685/41 hrsz-ú ingatlan közút megnevezéssel, 3639 m² területtel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

6/J. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 5290/2 hrsz-ú, 1 ha 9837 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlanból a 43. melléklet szerinti telekmegosztással kialakuló pécsi 5290/5 hrsz-ú, 8226 m² nagyságú ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

6/K. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 01162/4 hrsz-ú, 6548 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlanból a 44. melléklet szerinti telekmegosztással kialakuló 01162/9 hrsz-ú, 4238 m² nagyságú területrésze forgalomképes vagyonnak minősül.

6/L. § *  A pécsi 20956 hrsz-ú ingatlanból az önkormányzat tulajdonába kerülő, a 45. melléklet szerinti telekmegosztással kialakuló 20956/1 hrsz-ú 563 m² közterület, valamint a pécsi 20956/2 hrsz-ú 1567 m² nagyságú közút, továbbá a pécsi 23912/282 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlan területébe beolvadó 72 m² nagyságú területrész forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

6/M. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 21166/52 hrsz-ú, 12 ha 614 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan 45. melléklet szerinti telekmegosztás által jelölt 837 m², 455 m², 370 m² és 176 m² területrésze forgalomképes vagyonnak minősül és beolvad a pécsi 21169/24, a pécsi 23912/280, a pécsi 21170/6 és a pécsi 23912/281 hrsz-ú ingatlanok területébe.

6/N. § *  A pécsi 21168/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból a 45. melléklet szerinti telekmegosztással kialakuló pécsi 21166/53 hrsz-ú, 1 ha 9364 m² nagyságú közterület megnevezésű ingatlan területébe beolvadó 316 m² nagyságú területrész forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

6/O. § *  A pécsi 23976 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból a 45. melléklet szerinti telekmegosztással kialakuló pécsi 21166/53 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlan területébe beolvadó 656 m², a pécsi 21169/20 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlan területébe beolvadó 4 m², a pécsi 23976/1 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlan területébe beolvadó 1426 m², a pécsi 23976/2 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlan területébe beolvadó 1207 m² nagyságú területrész forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

6/P. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 21169/15 hrsz-ú, 1463 m² és a pécsi 21169/7 hrsz-ú 3400 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlanok 45. melléklet szerinti telekmegosztás által jelölt 304 m² és 2124 m² nagyságú területrészei forgalomképes vagyonnak minősülnek és beolvadnak a 21169/21 hrsz-ú ingatlan területébe.

6/Q. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 21169/9 hrsz-ú, 5 ha 7674 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlanból a 45. melléklet szerinti telekmegosztás által jelölt 2 ha 7931 m² és 52 m² nagyságú területrészek forgalomképes vagyonnak minősülnek és beolvadnak a 21169/24 hrsz-ú és a 21170/6 hrsz-ú ingatlanok területébe.

6/R. § *  A pécsi 23912/142 hrsz-ú ingatlanból a 45. melléklet szerinti telekmegosztással kialakuló, pécsi 23891/282 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú közterület megnevezésű ingatlan területébe beolvadó 7 m² nagyságú területrész forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

6/S. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23912/143 hrsz-ú, 1 ha 2900 m² nagyságú, kivett közpark megnevezésű ingatlan 45. melléklet szerinti telekmegosztás által jelölt 465 m², 2759 m², valamint 186 m² nagyságú területrészei forgalomképes vagyonnak minősülnek és beolvadnak a pécsi 23912/280 hrsz-ú, a pécsi 21169/24 hrsz-ú, valamint a pécsi 23912/281 hrsz-ú ingatlanok területébe.

6/T. § *  A pécsi 20956 hrsz-ú, a pécsi 21168/2 és a pécsi 23912/142 hrsz-ú ingatlanokból a 45. melléklet szerinti telekmegosztás által jelölt 274 m², 701 m² és 4 m² nagyságú területrészek forgalomképes vagyonnak minősülnek és beolvadnak a 21170/6 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan területébe.

6/U. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 19042 hrsz-ú, 128 m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan területéből a 46. melléklet szerinti telekmegosztás által jelölt 44 m² területrész beolvad a pécsi 19028/6 hrsz-ú, 3925 m² nagyságú kivett közút megnevezésű ingatlan területébe, amely így 3969 m² területnagysággal forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

6/V. § *  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdés b) pont 2. alpontja szerint forgalomképtelen vagyonnak minősülő pécsi 25302 hrsz-ú, 1 ha 3126 m² nagyágú, emlékmű megnevezésű ingatlan közterület és két üzemi épület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

6/W. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 16270 hrsz-ú, 521 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan kivett közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

6/X. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 16750/2 hrsz-ú, 1089 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan kivett közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

6/Y. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 18570 hrsz-ú, 98 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan kivett közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

6/Z. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 18872/4 hrsz-ú, 2067 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan kivett közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7. § Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 16651 hrsz-ú, 2190 m2 nagyságú, közterület megnevezésű ingatlan rendelet 4. melléklete szerint lealakított 13 m2-es területrésze forgalomképesnek minősül.

7/A. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 19533/2 hrsz-ú, 8448 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan kivett közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/B. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 37745 hrsz-ú, 23 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan kivett közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/C. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 37751 hrsz-ú, 157 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan kivett közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/D. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 37752 hrsz-ú, 135 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan kivett közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/E. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 37754 hrsz-ú, 116 m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan kivett közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/F. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 40938 hrsz-ú, 1206 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület és út megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/G. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 25401/1 hrsz-ú, 323 m² nagyságú, kivett út megnevezésű ingatlan kivett közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/H. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 25402/1 hrsz-ú, 321 m² nagyságú, kivett út megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/I. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23426/3 hrsz-ú, 201 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan saját használatú út megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

7/J. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 38715/1 hrsz-ú, 617 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület 46. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 88 m² nagyságú területrésze beolvad az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott 38715/5 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlan területébe, amely 794 m² nagysággal továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/K. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 38720 hrsz-ú, 3079 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület 47. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 1135 m² nagyságú területrésze 38720/4 hrsz-on közterület megnevezéssel, továbbá a 188 m² nagyságú területrésze 38720/3 hrsz-on közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/L. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 5235/35 hrsz-ú, 2 ha 5352 m² nagyságú, kivett közterület 48. melléklet szerinti telekmegosztással lealakításra kerülő 68 m² nagyságú területrésze forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a pécsi 5235/2 hrsz-ú ingatlan területébe.

7/M. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 36715 hrsz-ú, 2298 m² nagyságú, kivett közterület területébe beolvad a 49. melléklet szerinti telekmegosztással lealakításra kerülő 413 m² nagyságú területrész, amely így 2711 m² nagysággal továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/N. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 43469 hrsz-ú, 1399 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/O. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 42300 hrsz-ú, 462 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/P. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 42296 hrsz-ú, 452 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/Q. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 42217 hrsz-ú, 1080 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/R. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 42085 hrsz-ú, 319 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/S. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 42086 hrsz-ú, 868 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/T. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 41017/3 hrsz-ú, 154 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/U. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 40988/1 hrsz-ú, 295 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/V. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 41142/2 hrsz-ú, 1276 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/W. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 39313 hrsz-ú, 1119 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/X. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 39321 hrsz-ú, 338 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/Y. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 39053/4 hrsz-ú, 447 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

7/Z. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 36932/1 hrsz-ú, 3357 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.”

8. § Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23912/222 hrsz-ú, 4842 m2 nagyságú, közpark megnevezésű ingatlan rendelet 5. melléklete szerint lealakított 56 m2-es területrésze forgalomképesnek minősül.

8/A. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 23683/1 hrsz-ú, 361 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

8/B. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 39287 hrsz-ú, 673 m² nagyságú, kivett közpark megnevezésű ingatlan beépítetlen terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

8/C. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 41156 hrsz-ú, 6359 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan 48. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 500 m² nagyságú területrésze forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a pécsi 41157/1 hrsz-ú ingatlan területébe. A 41156 hrsz-ú ingatlan 5859 m² területnagysággal továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

8/D. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 48014/2 hrsz-ú, 2678 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

8/E. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 48032/2 hrsz-ú, 3742 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

8/F. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 3493/15 hrsz-ú, 2 ha 8183 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan 51. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 1 m² nagyságú területrésze forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a pécsi 3493/12 hrsz-ú ingatlan területébe. A 3493/15 hrsz-ú ingatlan 2 ha 8182 m² területnagysággal továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

8/G. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 19005/4 hrsz-ú, 4577 m² nagyságú, kivett közút 52. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 1142 m² nagyságú területrésze forgalom-képes vagyonnak minősül, és beolvad a pécsi 18933/6 hrsz-ú ingatlan területébe. A megosztással a fennmaradó 3435 m² területrésszel, valamint a 19002/3 hrsz-ú út területéből beolvadó 63 m² területtel kialakuló 18933/4 hrsz-ú, 3498 m² nagyságú, közút megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

8/H. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 18933/2 hrsz-ú, 5546 m² nagyságú, kivett közút 52. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 25 m² nagyságú területrésze forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a pécsi 18933/6 hrsz-ú ingatlan területébe, A megosztással kialakuló 18933/3 hrsz-ú, 5521 m² nagyságú közút megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

8/I. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23635 hrsz-ú, 2680 m² nagyságú, kivett közút 53. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 462 m², valamint 317 m² nagyságú területrészei forgalomképes vagyonnak minősülnek, és beolvadnak a pécsi 23601/3, illetve 23601/4 hrsz-ú ingatlanok területébe, továbbá 167 m² nagyságú területrésze beolvad a 23601/2 hrsz-ú közút területébe. A megosztással kialakuló 23601/6 hrsz-ú, 1734 m² nagyságú közút megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

8/J. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23637/6 hrsz-ú, 17 ha 5962 m² nagyságú, kivett sporttelep megnevezésű ingatlan 53. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 1842 m² területrésze forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és beolvad a 23601/2 hrsz-ú közút területébe, továbbá 1 ha 7622 m² nagyságú területrésze forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 23601/3 hrsz-ú beépítetlen területbe. A megosztással kialakuló 23601/7 hrsz-ú, 15 ha 6498 m² nagyságú sporttelep megnevezésű ingatlan korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül.

8/K. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 23649 hrsz-ú, 1170 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 53. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 716 m² területrésze forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és beolvad a 23601/2 hrsz-ú közút területébe. A fennmaradó 454 m² nagyságú területrész továbbiakban is forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 23601/1, valamint 23601/4 hrsz-ú beépítetlen területekbe.

8/L. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 23648 hrsz-ú, 1020 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 53. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 394 m² területrésze forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és beolvad a 23601/2 hrsz-ú közút területébe. A fennmaradó 626 m² nagyságú területrész továbbiakban is forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 23601/1, valamint 23601/4 hrsz-ú beépítetlen területekbe.

8/M. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 23647 hrsz-ú, 6225 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 53. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 1020 m² területrésze forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és beolvad a 23601/2 hrsz-ú közút területébe. A fennmaradó 5.205 m² nagyságú területrész továbbiakban is forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 23601/1, valamint 23601/4 hrsz-ú beépítetlen területekbe.

8/N. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 23646 hrsz-ú, 3905 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 53. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 645 m² területrésze forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és beolvad a 23601/2 hrsz-ú közútba. A fennmaradó 3905 m² nagyságú területrész továbbiakban is forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 23601/1, valamint 23601/3 hrsz-ú beépítetlen területekbe.

8/O. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 23601 hrsz-ú, 8863 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 53. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 1396 m² területrésze forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és beolvad a 23601/2 hrsz-ú közút területébe. A fennmaradó 7.467 m² területrész továbbiakban is forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 23601/4 hrsz-ú beépítetlen területbe.

8/P. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23637/2 hrsz-ú, 6529 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan az 53. melléklet szerinti telekmegosztással beolvad a 23601/2 hrsz-ú ingatlan területébe, amely 1 ha 2709 m² területnagysággal, közút megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

8/Q. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 39041 hrsz-ú, 1501 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület 54. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 844 m² nagyságú területrésze korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a pécsi 39041/4 hrsz-ú ingatlan területébe, továbbá a 148 m² és 481 m² nagyságú területrészei 39041/2 és 39041/3 hrsz-on, közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülnek.

8/R. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 72187/1 hrsz-ú, 2037 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

8/S. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 72187/3 hrsz-ú, 181 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

8/T. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 72187/5 hrsz-ú, 102 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

8/U. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 72187/7 hrsz-ú, 2450 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

8/V. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 72187/10 hrsz-ú, 1264 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

8/W. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 16359 hrsz-ú, 536 m² nagyságú, kivett közút 55. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 49 m² nagyságú területrésze forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a pécsi 16333 hrsz-ú ingatlan területébe.

8/X. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 529/91 hrsz-ú, 4584 m² nagyságú, kivett orvosi rendelő 56. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 5 m² nagyságú területrésze forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a pécsi 529/92 hrsz-ú ingatlan területébe.

8/Y. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 46830/3 hrsz-ú, 2819 m² nagyságú, kivett általános iskola megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

8/Z. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 4926/7 hrsz-ú, 2732 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 57. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 180 m² nagyságú területrésze forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és beolvad a 4933/3 hrsz-ú közterületbe.

9. § Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 1270/12 hrsz-ú, 2 ha 4907m2 nagyságú, közút, valamint a 1298/5 hrsz-ú 3203 m2 nagyságú járda megnevezésű ingatlanból kialakításra kerülő 1270/15 hrsz-ú, 938 m2 nagyságú ingatlan forgalomképesnek minősül.

9/A. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 40960/3 hrsz-ú, 430 m² nagyságú, kivett árok megnevezésű ingatlan beépítetlen terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

9/B. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23913/100 hrsz-ú, 7877 m² nagyságú, kivett közterület 7. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 23913/104 hrsz-ú, 2455 m² nagyságú területrésze beépítetlen terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül, a kialakuló 23913/103 hrsz-ú 5422 m² nagyságú közterület forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

9/C. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 38721/2 hrsz-ú, 840 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület 11. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 82 m² nagyságú területrésze forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és beolvad a pécsi 38718/7 hrsz-ú közterület területébe.

9/D. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 36810/1 hrsz-ú, 614 m² nagyságú, kivett lakóház, egyéb épület megnevezésű ingatlan az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés c) pont 6. alpontja alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül.

9/E. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 36810/2 hrsz-ú, 644 m² nagyságú, kivett lakóház, egyéb épület megnevezésű ingatlan az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés c) pont 6. alpontja korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül.

9/F. § *  A pécsi 36810/3/A hrsz-ú társasházban az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott /1, /2, /3, /4 számú társasházi különlapokon felvett lakások az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés c) pont 6. alpontja alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősülnek.

9/G. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 36810/4 hrsz-ú, 542 m² nagyságú, kivett lakóház, egyéb épület megnevezésű ingatlan az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés c) pont 6. alpontja alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül.

9/H. § *  A pécsi 36812/6/A hrsz-ú társasházban az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott /1, /2, /3, /4, /5, /6 számú társasházi különlapokon felvett lakások az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés c) pont 6. alpontja alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősülnek.

9/I. § *  A pécsi 36812/1/A hrsz-ú társasházban az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott /1, /2, /3, /4, /5, /6 számú társasházi különlapokon felvett lakások az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés c) pont 6. alpontja alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősülnek.

9/J. § *  A pécsi 36812/3/A hrsz-ú társasházban az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott /1, /2, /3, /4, /5, /6 számú társasházi különlapokon felvett lakások az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés c) pont 6. alpontja alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősülnek.

9/K. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 36812/4 hrsz-ú, 685 m² nagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bek. c) pont 6. alpontja alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül.

9/L. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 36812/5 hrsz-ú, 656 m² nagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bek. c) pont 6. alpontja alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül.

9/M. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 36814 hrsz-ú, 3051 m² nagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bek. c) pont 6. alpontja alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül.

9/N. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 36810/5 hrsz-ú, 4229 m² nagyságú, kivett lakóház, egyéb épület megnevezésű ingatlan az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 66. § (1) bek. c) pont 6. alpontja alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül.

9/O. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23601/6 hrsz-ú, 1734 m² nagyságú, kivett közút 58. melléklet szerinti telekmegosztással lealakított 353 m² nagyságú területrésze forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 23428/2 hrsz-ú beépítetlen területbe, a kialakuló 23428/3 hrsz-ú 1381 m² nagyságú közterület forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

9/P. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 39179 hrsz-ú, 249 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan közforgalom elöl elzárt magánút megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

9/Q. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 2514 hrsz-ú, 890 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területébe a 59. melléklet szerinti telekhatár-rendezéssel beolvadó 54 m² területrész forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és a beolvadással a közterület területe 944 m² nagyságúra változik.

9/R. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 2834 hrsz-ú, 4912 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területébe a 60. melléklet szerinti telekcsoport újraosztásával beolvadó 7 m² területrész forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és a beolvadással a 2834/1 hrsz-ú közterület területe 4919 m² nagyságúra változik.

9/S. § *  A 60. melléklet szerinti telekcsoport újraosztásával kialakuló, és az önkormányzat tulajdonába került 2834/5 hrsz-ú, 373 m² nagyságú közterület megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

9/T. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 3433/15 hrsz-ú, 1 ha 8145 m² nagyságú, kivett közterület, kerékpárút megnevezésű ingatlan területéből a 61. melléklet szerinti telekmegosztással kialakuló 3433/23 hrsz-ú, 176 m² nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

9/U. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 70318 hrsz-ú, 1144 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan beépítetlen terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

9/V. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 35316/9 hrsz-ú, 3697 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan beépítetlen terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

9/W. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 582/8 hrsz-ú, 1 ha 3999 m² nagyságú, kivett közpark megnevezésű ingatlan területéből a 62. melléklet szerinti telekcsoport újraosztásával lealakításra kerülő 782 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül és beolvad a kialakításra kerülő 582/13 hrsz-ú 1108 m² nagyságú, 4 épület és udvar megnevezésű ingatlan területébe. Az 582/8 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 582/12 hrsz-ú, 1 ha 3217 m² nagyságú közpark forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

9/X. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 1175/14 hrsz-ú, 79 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan beépítetlen terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

9/Y. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 0948 hrsz-ú, 4281 m² nagyságú, kivett árok megnevezésű ingatlan beépítetlen terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

9/Z. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 0952 hrsz-ú, 1673 m² nagyságú, kivett árok megnevezésű ingatlan beépítetlen terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

10. § Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 1270/12 hrsz-ú. 2 ha 4907 m2 nagyságú, közút megnevezésű ingatlanból kialakításra kerülő 1270/17 hrsz-ú, 2 ha 994 m2 nagyságú ingatlan forgalomképesnek minősül.

10/A. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 35263/7 hrsz-ú, 3729 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területéből a 63. melléklet szerinti telekmegosztással lealakításra kerülő 447 m² nagyságú ingatlanrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 35263/3 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanba. A 35263/7 hrsz-ú, 3282 m² nagyságú közterület továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

10/B. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 22064 hrsz-ú, 1148 m² nagyságú kivett közterület megnevezésű ingatlanból a 64. melléklet szerinti telekmegosztással kialakuló 22062/3 hrsz-ú, 1052 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület forgalomképes vagyonnak minősül. A 64. melléklet szerinti telekmegosztással kialakuló 22062/4 hrsz-ú, 230 m² nagyságú közterület pedig továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

10/C. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 22062 hrsz-ú, 1796 m² nagyságú, kivett közterületből a 64. melléklet szerinti telekmegosztással kialakuló 22062/1 hrsz-ú, 1875 m² nagyságú közterület megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

10/D. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 22063/2 hrsz-ú, 275 m² nagyságú, kivett árokból a 64. melléklet szerinti telekmegosztással kialakuló 22062/2 hrsz-ú, 344 m² nagyságú, árok megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

10/E. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 1485 hrsz-ú, 838 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területébe a 65. melléklet szerinti telekhatár-rendezéssel beolvadó 18 m² területrész forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és a beolvadással a közterület területe 856 m² nagyságúra változik.

10/F. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 1269/3 hrsz-ú, 1 ha 8684 m² nagyságú, kivett árok megnevezésű ingatlan területéből a 66. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 1551 m² nagyságú ingatlanrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 1274/4 hrsz-ú ingatlan területébe.

10/G. § *  A pécsi 1274/4 hrsz-ú ingatlanból a 66. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 1269/7 hrsz-ú, 821 m² nagyságú közterület megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

10/H. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott 16616/19 hrsz-ú, 1 ha 1381 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlanból a 67. melléklet szerinti telekhatár-rendezéssel lealakításra kerülő 659 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 19916/61 hrsz-ú ingatlan területébe. A 19916/19 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű ingatlan 1 ha 722 m² területtel továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

10/I. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23912/262 hrsz-ú, 6 ha 4368 m² nagyságú, kivett közterületből a 68. melléklet szerinti telekmegosztással lealakításra kerülő 380 m² területrész beolvad a 21166/55 hrsz-ú, 7698 m² nagyságú, közútból kialakításra kerülő 21166/56 hrsz-ú, 8078 m² nagyságú közút területébe. A pécsi 23912/262 hrsz-ú ingatlanból a 68. melléklet szerinti telekmegosztással lealakításra kerülő 1962 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a kialakításra kerülő 21166/57 hrsz-ú ingatlanba. A 68. melléklet szerinti telekmegosztással a pécsi 23912/262 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 21166/58 hrsz-ú, 6 ha 2026 m² nagyságú, közterület megnevezésű ingatlan továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

10/J. § *  A pécsi 25424 hrsz-ú ingatlan területéből a 67. melléklet szerinti telekhatár-rendezéssel lealakításra kerülő 428 m² nagyságú területrész forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és beolvad az önkormányzat tulajdonában álló pécsi 23850/1 hrsz-ú közút területébe, amely így 3208 m² területtel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

10/K. § *  A pécsi 4125 hrsz-ú ingatlan területéből a 70. melléklet szerinti telekhatár-rendezéssel lealakításra kerülő 21 m², valamint a 18556 hrsz-ú, 1 ha 1419 m² kivett közterületből lealakításra kerülő 21 m² és a 4126/1 hrsz-ú, 2826 m² nagyságú, kivett közterület, közút, hírlapárusító pavilon megnevezésű ingatlanból lealakításra kerülő 198 m² nagyságú területrész forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és beolvad az önkormányzat tulajdonában álló pécsi 4374 hrsz-ú, kivett közterület, közút, gazdasági épület területébe, amely így 2134 m² területtel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül. Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 18556 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 1 ha 1398 m², valamint a pécsi 4126/1 hrsz-ú, kivett közterület, közút, hírlapárusító pavilon megnevezésű, 2628 m² nagyságú területtel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

10/L. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 40955/3 hrsz-ú, 27 m² nagyságú, kivett árok megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 71. melléklet szerinti telekcsoport-újraosztással kialakuló 40955/3 hrsz-ú ingatlanba.

10/M. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 40952 hrsz-ú, 1 ha 4774 m² nagyságú, kivett Pécsi víz megnevezésű ingatlanból a 71. melléklet szerinti telekcsoport-újraosztással lealakításra kerülő 289 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 40955/3 hrsz-ú ingatlan területébe. A kialakuló 40952/1 hrsz-ú, 1 ha 4485 m² nagyságú, kivett Pécsi víz megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

10/N. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 42239/16 hrsz-ú, 5768 m² nagyságú, kivett ipartelep megnevezésű ingatlan területéből a 72. melléklet szerinti telekmegosztással lealakításra kerülő 42239/47 hrsz-ú, 282 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

10/O. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 41296 hrsz-ú, 1 ha 7937 m² nagyságú, kivett vízmosás megnevezésű ingatlan területéből a 73. melléklet szerinti telekhatár-rendezéssel lealakításra kerülő 1161 m² nagyságú területrész forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és beolvad a 41280 hrsz-ú, kivett közút területébe, amely így 3555 m² területnagysággal forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

10/P. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 35780 hrsz-ú, 4404 m² nagyságú, kivett közterület, transzformátorház megnevezésű ingatlan területéből a 74. melléklet szerinti telekhatár-rendezéssel lealakításra kerülő 104 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 35805 hrsz-ú ingatlan területébe.

10/Q. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 19568/2 hrsz-ú, 5975 m² nagyságú, kivett közút, valamint a 19573/8 hrsz-ú, 3360 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlanokból a 75. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 365 m² és 2444 m² nagyságú területrészek forgalomképes vagyonnak minősülnek, és beolvadnak a 19565/6 hrsz-ú ingatlan területébe. A fennmaradó 610 m² és 916 m² nagyságú területrészek beolvadnak a 75. melléklet szerint kialakuló 19565/7 hrsz-ú közútba, amelynek területe kiegészül továbbá a 19565/2 hrsz-ú saját használatú út területéből lealakításra kerülő 3 m² nagyságú területtel. Az így kialakuló 19565/7 hrsz-ú, közút megnevezésű ingatlan 6529 m² területtel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

10/R. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 19573/4 hrsz-ú, 2250 m² nagyságú, kivett közterület és árok megnevezésű ingatlan területéből a 75. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 848 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 19565/6 hrsz-ú ingatlan területébe. A fennmaradó 1402 m² nagyságú területből a 75. melléklet szerint kialakuló 19565/11 hrsz-ú közterület forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

10/S. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 19573/6 hrsz-ú, 1311 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területéből a 75. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 242 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 19565/6 hrsz-ú ingatlan területébe. A fennmaradó 1069 m² nagyságú területből a 75. melléklet szerint kialakuló 19565/10 hrsz-ú közterület forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

10/T. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 19573/7 hrsz-ú, 196 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 19565/6 hrsz-ú ingatlan területébe.

10/U. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 19597/2 hrsz-ú, 3872 m² nagyságú, kivett árok megnevezésű ingatlan területéből a 75. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 1234 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 19565/6 hrsz-ú ingatlan területébe. A fennmaradó 2638 m² nagyságú területből a 75. melléklet szerint kialakuló 19565/5 hrsz-ú árok forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

10/V. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 19764/8 hrsz-ú, 166 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlanból a 75. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 160 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 19565/6 hrsz-ú ingatlan területébe. A fennmaradó 6 m², valamint a 19565/2 hrsz-ú, saját használatú út megnevezésű ingatlanból 126 m² és a 19764/9 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból 541 m² nagyságú területrészek beolvadnak a 75. melléklet szerint kialakuló 19565/9 hrsz-ú közterület területébe, amely 673 m² nagysággal forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

10/W. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 19764/10 hrsz-ú, 4 ha 668 m² nagyságú, kivett zöldsáv megnevezésű ingatlan területéből a 75. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 5484 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 19565/6 hrsz-ú ingatlan területébe. A fennmaradó 3 ha 5184 m² nagyságú területből a 75. melléklet szerint kialakuló 19565/8 hrsz-ú ingatlan zöldsáv megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

10/X. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 0842/1 hrsz-ú, 2690 m² nagyságú, erdő megnevezésű ingatlan területéből a 76. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 63 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 0842/5 hrsz-ú ingatlan területébe. A 0842/1 hrsz-ú erdő 2627 m² nagyságú területtel továbbra is korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősül.

10/Y. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 52256 hrsz-ú, 1916 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlanból a 77. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 14 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a kialakuló 52256/1 hrsz-ú, kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan területébe. A fennmaradó 1902 m² nagyságú területből a 77. melléklet szerint kialakuló 52256/3 hrsz-ú, közút megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

10/Z. § *  A pécsi 52255/2 hrsz-ú, 884 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan területéből a 77. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 52256/2 hrsz-ú, 18 m² nagyságú közút megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

11. § Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 1273/3 hrsz-ú. 2059 m2 nagyságú, közút megnevezésű ingatlanból kialakításra kerülő pécsi 1273/6 hrsz-ú, 259 m2 nagyságú ingatlan forgalomképesnek minősül.

11/A. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 73003 hrsz-ú, 2189 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan területéből a 78. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 80 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 78. melléklet szerint kialakuló 73001/1 hrsz-ú, 1661 m² nagyságú, kivett zárkerti művelés alól kivett terület és lakóház megnevezésű ingatlan területébe. A 73002 hrsz-ú, kivett zártkerti művelés alól kivett terület és lakóház megnevezésű ingatlan területéből lealakításra kerülő 34 m² területrészből, valamint a 73003 hrsz-ú közútból a 78. melléklet szerinti telekcsoport újra osztásával kialakuló 73001/2 hrsz-ú, 2143 m² nagyságú, közút megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

11/B. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 35617 hrsz-ú, 1444 m² nagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan területéből a 79. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 35617/1 hrsz-ú, 135 m² nagyságú közterület megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

A fennmaradó 1309 m² nagyságú területből kialakuló 35617/2 hrsz-ú lakóház, udvar megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

11/C. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 38246 hrsz-ú, 1 ha 2402 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területéből a 80. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 38246/2 hrsz-ú, 5060 m² nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül. A fennmaradó 7342 m² nagyságú területből kialakuló 38246/1 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

11/D. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 38376 hrsz-ú, 1712 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan területéből a 81. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 38376/2 hrsz-ú, 993 m² nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül. A fennmaradó 719 m² nagyságú területből kialakuló 38376/1 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

11/E. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 38380/2 hrsz-ú, 2091 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

11/F. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 70139 hrsz-ú, 353 m² nagyságú, kivett árok megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

11/G. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 70141 hrsz-ú, 293 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

11/H. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 70143 hrsz-ú, 510 m² nagyságú, kivett árok megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

11/I. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 38393 hrsz-ú, 1 ha 3947 m² nagyságú, kivett zöldsáv megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

11/J. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 42189 hrsz-ú, 1890 m² nagyságú, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

11/K. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23850/1 hrsz-ú, 3208 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan területéből a 82. melléklet szerinti telekmegosztással lealakításra kerülő 53 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 60123/1 hrsz-ú, 1175 m² nagyságú, kivett lakóház udvar megnevezésű ingatlan területébe. A 23850/1 hrsz-ú közút 3155 m² nagyságú területtel továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

11/L. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 25415 hrsz-ú, 1454 m² nagyságú, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

11/M. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 15673 hrsz-ú, 1 ha 361 m² nagyságú, kivett emlékmű megnevezésű ingatlan területéből a 83. melléklet szerinti telekmegosztással lealakításra kerülő 25 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 15710/2 hrsz-ú, 1086 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan területébe. A 15673 hrsz-ú emlékmű 1 ha 336 m² nagyságú területtel továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

11/N. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 622 hrsz-ú, 4 ha 4691 m² nagyságú, kivett sportpálya megnevezésű ingatlan területéből a 84. melléklet szerinti telekmegosztással lealakításra kerülő 31 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 624/2 hrsz-ú, 207 m² nagyságú, kivett 2 épület és udvar megnevezésű ingatlan területébe. A 622 hrsz-ú ingatlan 4 ha 4660 m² nagyságú területtel, valamint sportpálya és 10 épület megnevezéssel továbbra is korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül.

11/O. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 18045/3 hrsz-ú, 5792 m² nagyságú, kivett közterület, pincebejárat épület és támfal megnevezésű ingatlan területéből a 85. melléklet szerinti telekmegosztással lealakításra kerülő 316 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 18045/1 hrsz-ú, 214 m² nagyságú, kivett 2 épület és udvar megnevezésű ingatlan területébe. A 18045/3 hrsz-ú közterület, pincebejárat épület és támfal megnevezésű ingatlan 5476 m² nagyságú területtel továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

11/P. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 38121 hrsz-ú, 263 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területéből a 86. melléklet szerinti telekmegosztással lealakításra kerülő 132 m², valamint 37 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 38119/3 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, és a 38119/4 hrsz-ú kivett közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű ingatlan területébe. Továbbá a 38121 hrsz-ú ingatlanból 17 m² területrész beolvad a 38122 hrsz-ú közterületbe. Az így kialakuló 38119/2 hrsz-ú, 2035 m² nagyságú, kivett közterület, valamint a kialakuló 38119/1 hrsz-ú, 77 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

11/Q. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 3714 hrsz-ú, 1058 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan területéből a 87. melléklet szerinti telekcsoport újraosztással lealakított 52 m2 nagyságú területrész forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és beolvad az önkormányzati tulajdonú 3703 hrsz-ú, 2498 m² nagyságú, kivett közút területébe. A 3703 hrsz-ú közútba beolvad továbbá a 3703/2 hrsz-ú ingatlanból 77 m², a 3703/3 hrsz-ú ingatlanból 50 m² nagyságú területrész. Az így kialakuló 3703/1 hrsz-ú kivett közút megnevezésű ingatlan 2677 m² nagyságú területtel továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

11/R. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23850/1 hrsz-ú, 3155 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan területéből a 88. melléklet szerinti telekmegosztással lealakításra kerülő 43 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 60125/1 hrsz-ú, 1012 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan területébe. A 23850/1 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlan 3112 m² nagyságú területtel továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

11/S. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 36846/3 hrsz-ú, 941 m² nagyságú, erdő művelési ágú ingatlan területéből a 89. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 147 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 36847/18 hrsz-ú, 5566 m² nagyságú, kivett üzemi terület és 3 üzemi épület megnevezésű ingatlan területébe. A fennmaradó 794 m² nagyságú területrész közterület megnevezéssel továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

11/T. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 36846/2 hrsz-ú, 294 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan területéből a 89. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 19 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 36847/18 hrsz-ú, 5566 m² nagyságú, kivett üzemi terület és 3 üzemi épület megnevezésű ingatlan területébe. A fennmaradó 275 m² területrész közút megnevezéssel továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

11/U. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 38080 hrsz-ú, 8567 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan területéből a 90. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 130 m² területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 38081/2 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan területébe. Továbbá az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott 38081/5 hrsz-ú, 970 m² nagyságú, kivett udvar megnevezésű ingatlanból 99 m² területrész beolvad a 38080 hrsz-ú közút területébe. Az így kialakuló 38080/1 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlan 8536 m² nagyságú területtel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

11/V. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 35780 hrsz-ú, 4300 m² nagyságú, kivett közterület, transzformátorház megnevezésű ingatlan területéből a 91. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 112 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül és beolvad a 36017 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület területébe. A 35780 hrsz-ú közterület, transzformátorház megnevezésű ingatlan 4188 m² területtel továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

11/W. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 338/8 hrsz-ú, 4230 m² nagyságú, kivett közpark megnevezésű ingatlan területéből a 92. melléklet szerinti telekhatárrendezési vázrajzzal kialakuló 3621 m² nagyságú, beépítetlen terület forgalomképes vagyonnak minősül. Továbbá a 156 hrsz-ú, 148 m² nagyságú járda megnevezésű ingatlan 219 m² területtel és a 323 hrsz-ú, 646 m² nagyságú közterület megnevezésű ingatlan 1184 m² területtel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

11/X. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 40759/4 hrsz-ú, 3209 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

11/Y. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 1/14 hrsz-ú, 2879 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

11/Z. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 4791/6 hrsz-ú, 4312 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan területéből a 93. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 4714/9 hrsz-ú közterület területébe beolvadó 542 m², a kialakuló 4714/10 hrsz-ú közút területébe beolvadó 1381 m² és a kialakuló 4714/11 hrsz-ú közterület területébe beolvadó 288 m² területrész forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül. A telekcsoport újraosztással kialakuló 4714/8 hrsz-ú, 472 m² nagyságú közterület, a 4714/9 hrsz-ú, 3641 m² nagyságú közterület, a 4714/10 hrsz-ú, 5525 m² nagyságú közút, a 4714/11 hrsz-ú, 1 ha 2323 m² nagyságú közterület forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül. A telekcsoport újraosztással kialakuló 4714/12 hrsz-ú, 2101 m² nagyságú, beépítetlen terület forgalomképes vagyonnak minősül.

12. § Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 5279/2 hrsz-ú, 7636 m2 nagyságú, közút megnevezésű ingatlanból kialakításra kerülő 5279/8 hrsz-ú, 6072 m2 nagyságú ingatlan forgalomképesnek minősül.

12/A. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23997 hrsz-ú, 853 m² nagyságú, kivett út megnevezésű ingatlan beépítetlen terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

12/B. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 51900/3 hrsz-ú, 139 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan közforgalom elől elzárt magánút megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

12/C. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 37762/3 hrsz-ú, 263 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan területéből a 94. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 114 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 37762/4 hrsz-ú kivett lakóház, udvar területébe. A 37762/3 hrsz-ú, közterület megnevezésű ingatlan 149 m² területtel továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

12/D. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 460/2 hrsz-ú, 81 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan közforgalom elől elzárt magánút megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

12/E. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 35661/10 hrsz-ú, 569 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül.

12/F. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 19092 hrsz-ú, 5107 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területéből a 95. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 34 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 19093/1 hrsz-ú, kivett üzlet területébe. A 19092 hrsz-ú, közterület megnevezésű ingatlan, 5073 m² nagyságú területtel továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

12/G. § *  Az 52132 hrsz-ú beépítetlen területből a 96. melléklet szerinti fölrészlet osztással kialakuló 52132/1 hrsz-ú, 87 m² nagyságú közterület forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

12/H. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23977/7 hrsz-ú, 5190 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan beépítetlen terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

12/I. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 1268/3 hrsz-ú, 3332 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan beépítetlen terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

12/J. § *  Az 53120/2 hrsz-ú kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlanból a 97. melléklet szerinti földrészlet megosztással kialakuló 53120/3 hrsz-ú, 37 m² nagyságú közterület forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

12/K. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 24029 hrsz-ú, 2 ha 5199 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

12/L. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 21166/58 hrsz-ú, 6 ha 2026 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területéből a 98. melléklet szerinti földrészlet megosztással kialakuló 21166/63 hrsz-ú, 2124 m² nagyságú beépítetlen terület forgalomképes vagyonnak minősül, a 21166/61 hrsz-ú 1607 m², a 21166/62 hrsz-ú 554 m², és a 21166/64 hrsz-ú 5 ha 7741 m² nagyságú közterület megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

12/M. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 21166/64 hrsz-ú, 5 ha 7741 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területéből a 99. melléklet szerinti megosztással kialakuló 21166/66 hrsz-ú, 2500 m² nagyságú beépítetlen terület forgalomképes vagyonnak, a 21166/65 hrsz-ú, 5 ha 5241 m² nagyságú közterület forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

12/N. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 38825/5 hrsz-ú, 314 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

12/O. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 17382/3 hrsz-ú, 84 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan közforgalom előtt megnyitott magánút megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

12/P. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 52130 hrsz-ú, 743 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan kialakítása a 100. melléklet szerinti telekhatár-rendezéssel változik, és továbbra is 743 m² nagyságú területnagysággal közút megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

12/Q. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 5256/1 hrsz-ú, 4289 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területéből a 101. melléklet szerinti telekhatár-rendezéssel 506 m² területrész forgalomképes vagyonnak minősül és átcsatolásra kerül a 5255/25 hrsz-ú ingatlan területébe, az 5256/1 hrsz-ú közterület 3783 m² nagyságú területtel továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

12/R. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 41799 hrsz-ú, 625 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan közforgalom előtt elzárt magánút megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

12/S. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 4838 hrsz-ú, 2127 m2 nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területéből a 102. melléklet szerinti telekhatár-rendezéssel lealakításra kerülő 81 m2 területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 4845 hrsz-ú ingatlan területébe, a 4838 hrsz-ú közterület 2046 m2 nagyságú területtel továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

12/T. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 0297/2 hrsz-ú, 1 ha 2669 m2 nagyságú, erdő megnevezésű ingatlan területéből a 103. melléklet szerinti változási vázrajz szerint kialakuló 0297/4 hrsz-ú 27 m2 nagyságú, kivett közforgalom előtt megnyitott magánút megnevezésű ingatlan forgalomképes vagyonnak minősül, a kialakuló 0297/3 hrsz-ú, 1 ha 1055 m2, valamint a 0297/5 hrsz-ú, 1587 m2 nagyságú erdő megnevezésű ingatlanok továbbra is korlátozottan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülnek.

12/U. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 52656 hrsz-ú, 589 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területéből a 104. melléklet szerinti telekhatár-rendezéssel lealakításra kerülő 54 m² területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad az 52648 hrsz-ú ingatlan területébe, továbbá az 52648 hrsz-ú ingatlan területéből lealakításra kerülő 32 m² területrész beolvad az 52656 hrsz-ú ingatlanba, amely 567 m² nagyságú területtel közterület megnevezéssel továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

12/V. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 5164/2 hrsz-ú, 108 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan beépítetlen terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

12/W. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 53052/9 hrsz-ú, 4093 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan területéből a 105. melléklet szerinti telekhatár-rendezéssel lealakításra kerülő 66 m² területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad az 53071/3 hrsz-ú ingatlan területébe, továbbá az 53071/3 hrsz-ú ingatlan területéből lealakításra kerülő 4 m² területrész beolvad az 53052/9 hrsz-ú ingatlanba, amely 4031 m² nagyságú területtel közterület megnevezéssel továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

12/X. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 38374/4 hrsz-ú, 2678 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan területéből a 106. melléklet szerinti telekhatár-rendezéssel lealakításra kerülő 38374/5 hrsz-ú, 85 m² nagyságú közterület forgalomképtelen törzsvagyonnak, a kialakuló 38374/6 hrsz-ú, 2593 m² nagyságú beépítetlen terület forgalomképes vagyonnak minősül.

12/Y. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 3863/6 hrsz-ú, 1270 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlanból a 107. melléklet szerinti telekalakítással létrejövő 173 m² nagyságú területrész forgalomképesnek minősül, és beolvad a 3863/8 hrsz-ú szálloda területébe. A kialakuló 3863/7 hrsz-ú, 575 m² nagyságú és a 3863/9 hrsz-ú, 522 m² nagyságú közterületek továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülnek.

12/Z. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 18278 hrsz-ú, 158 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan közforgalom előtt elzárt magánút megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

13. § Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 0151/3 hrsz-ú, 6 ha 5292 m2 nagyságú, közút megnevezésű ingatlanból kialakításra kerülő pécsi 0151/4 hrsz-ú, 5 ha 3753 m2 nagyságú ingatlan forgalomképesnek minősül.

13/A. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 52185/35 hrsz-ú, 1972 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlanból a 108. melléklet szerinti telekalakítással kialakuló 365 m² nagyságú területrész forgalomképesnek minősül, és beolvad az 52185/51 hrsz-ú, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan területébe. A kialakuló 52185/50 hrsz-ú 990 m², a 52185/52 hrsz-ú 114 m² és a 52185/53 hrsz-ú 503 m² nagyságú közutak továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülnek.

13/B. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 70715 hrsz-ú, 391 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlanból a 109. melléklet szerinti telekalakítással lealakított 71 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 70715/2 hrsz-ú, lakóház, 2 gazdasági épület megnevezésű ingatlan területébe. A kialakuló 70715/1 hrsz-ú, 320 m² nagyságú közút továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

13/C. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 51889/4 hrsz-ú, 43 m² nagyságú, kivett közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

13/D. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 15654 hrsz-ú, 1229 m² nagyságú, kivett hétvégi ház és udvar, valamint a 15657 hrsz-ú, 3609 m² nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok közpark megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülnek.

13/E. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 2212/1 hrsz-ú, 1006 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlanból a 110. melléklet szerinti telekalakítással kialakuló 66 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 2212/3 hrsz-ú, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan területébe. A kialakuló 2212/1 hrsz-ú, 940 m² nagyságú közút továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

13/F. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 43293/4 hrsz-ú, 162 m² nagyságú, kivett közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

13/G. § *  A pécsi 53026 hrsz-ú, 4243 m² nagyságú kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlanból a 111. melléklet szerinti megosztási vázrajzzal lealakításra kerülő 53026/1 hrsz-ú, 105 m² nagyságú közterület az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának minősül. A kialakuló többi ingatlan magántulajdonban marad.

13/H. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 1292/9 hrsz-ú, 3208 m² nagyságú, kivett közút és üzemi épület megnevezésű ingatlanból a 112. melléklet szerinti telekalakítással kialakuló 1292/94 hrsz-ú, 314 m² nagyságú üzemi épület forgalomképes vagyonnak minősül. A kialakuló 1292/93 hrsz-ú, 2894 m² nagyságú közút továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

13/I. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott 18823/2 hrsz-ú, 896 m2 nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlanból a 113. melléklet szerinti telekalakítással kialakuló 211 m2 nagyságú területrész beolvad a 18822 hrsz-ú, kivett óvoda megnevezésű ingatlanba. A 18823/2 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan 685 m2 nagyságú területtel továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

13/J. § *  Az önkormányzat tulajdonába kerülő pécsi 19571/2 hrsz-ú, 365 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

13/K. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 40778 hrsz-ú, 495 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan beépítetlen terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

13/L. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 16270 hrsz-ú, 521 m² nagyságú, kivett közpark, valamint a pécsi 39323 hrsz-ú, 1 ha 2869 m² nagyságú közút megnevezésű ingatlan területéből a 114. melléklet szerinti telekhatár-rendezéssel lealakításra kerülő 11 m², valamint 24 m² nagyságú területrészek forgalomképes vagyonnak minősülnek, és beolvadnak a 16274 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, 4 gazdasági épület megnevezésű ingatlan területébe. Az 16270 hrsz-ú, kivett közpark megnevezésű ingatlan 510 m² és a 39323 hrsz-ú, közút megnevezésű ingatlan 1 ha 2845 m² nagyságú területtel továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

13/M. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 18528 hrsz-ú, 3328 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területéből a 115. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 18528/2 hrsz-ú, 148 m² nagyságú, beépített terület megnevezésű ingatlan – amelyet terhel a 18528/2/A hrsz-ú, 143 m² nagyságú üzletház földhasználati joga – forgalomképes vagyonnak minősül. A kialakuló 18528/1 hrsz-ú 2701 m², és a 18528/3 hrsz-ú 479 m² nagyságú közterületek továbbra is forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülnek.

13/N. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 2118 hrsz-ú, 75 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan területéből a 116. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 57 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a 2817/1 hrsz-ú lakóház, udvar gazdasági épület területébe. A kialakuló 2118 hrsz-ú, 18 m² nagyságú közút forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

13/O. § *  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 23601/7 hrsz-ú, 15 ha 5984 m² nagyságú, kivett sporttelep, közösségi illemhely és tó, valamint az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 23637/5 hrsz-ú, 5520 m² nagyságú, közterület megnevezésű ingatlan területéből a 117. melléklet szerinti változási vázrajzzal a 23601/7 hrsz-ú ingatlanból lealakításra kerülő 1090 m² területrész forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és beolvad a kialakuló 23601/9 hrsz-ú, 6610 m² nagyságú közterületbe. A 23601/7 hrsz-ú ingatlanból lealakításra kerülő 23601/10 hrsz-ú, 6963 m² nagyságú beépítetlen terület forgalomképes vagyonnak minősül. A kialakuló 23601/8 hrsz-ú, 14 ha 7931 m² nagyságú sporttelep, közösségi illemhely és tó megnevezésű ingatlan korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősül, amely ingatlant terheli a 23601/8/A hrsz-ú, 162 m² nagyságú kiszolgáló épület földhasználati joga.

13/P. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 4489/1 hrsz-ú, 19 m² nagyságú, kivett út megnevezésű ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

13/Q. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott 35495/2 hrsz-ú, 13 m² nagyságú ingatlan közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

13/R. § *  Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott 36807/8 hrsz-ú, 1286 m² nagyságú, 2 lakóház, 8 egyéb épület megnevezésű ingatlan Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés c) pont 6. alpontja szerinti korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül.

13/S. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 41794/7 hrsz-ú, 160 m² nagyságú, közút megnevezésű ingatlan beépítetlen terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

13/T. § *  A pécsi 2944/2 hrsz-ú, 1079 m² nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan területéből a 118. melléklet szerinti telekhatár-rendezéssel lealakított 16 m² nagyságú területrész beolvad az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 2943 hrsz-ú, 626 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlanba. A 2943 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlan 642 m² nagyságú területtel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

13/U. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 42251 hrsz-ú, 2 ha 6157 m² nagyságú, kivett közút megnevezésű ingatlan beépítetlen terület megnevezéssel forgalomképes vagyonnak minősül.

13/V. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 43092 hrsz-ú, 7517 m² nagyságú és a pécsi 43171 hrsz-ú, 4919 m² nagyságú kivett közút megnevezésű ingatlanok területéből a 119. melléklet szerinti változási vázrajzzal lealakításra kerülő 61 m² és 123 m² nagyságú területrészek forgalomképes vagyonnak minősülnek, és beolvadnak a 43164 hrsz-ú, 1879 m² nagyságú, kivett lakóház, udvar és 2 gazdasági épület megnevezésű ingatlan területébe. A kialakuló 43092/1 hrsz-ú 7456 m², 43092/2 hrsz-ú 4746 m², valamint 43092/3 hrsz-ú 50 m² nagyságú, közút megnevezésű ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyonnak minősülnek.

13/W. § *  Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 35764 hrsz-ú, 2942 m² nagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlan területéből a 120. melléklet szerinti változási vázrajzzal kialakuló 32 m² nagyságú területrész forgalomképes vagyonnak minősül, és beolvad a pécsi 35729/5 hrsz-ú lakóház és udvar megnevezésű ingatlan területébe. A szintén kialakuló 35764 hrsz-ú 2910 m² nagyságú közterület megnevezésű ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

14. § Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 18788/1 hrsz-ú, 1777 m2 nagyságú, jelenleg közpark megnevezésű ingatlan forgalomképesnek minősül.

15. § A pécsi 51645/1 hrsz-ú ingatlan Pécsi Körzeti Földhivatal 800094–3/2011. számú jogerős határozatával a rendelet 6. melléklete szerint lealakított 12 m2 nagyságú területrésze forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül, és csatolásra kerül az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonaként nyilvántartott pécsi 51641 hrsz-ú, jelenleg 495 m2 nagyságú, közterület megnevezésű ingatlanhoz.

16. § Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 51622/7 hrsz-ú, 62 m2 nagyságú ingatlant közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

17. § Az önkormányzat forgalomképes vagyonaként nyilvántartott pécsi 51622/8 hrsz-ú, 50 m2 nagyságú ingatlant közterület megnevezéssel forgalomképtelen törzsvagyonnak minősül.

18. § * 

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 18. §-a a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

8. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

9. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

10. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

11. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

12. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

13. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

14. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

15. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

16. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

17. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

18. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

19. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

20. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

21. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

22. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

23. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

24. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

25. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

26. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

27. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

28. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

29. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

30. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

31. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

32. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

33. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

34. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

35. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

36. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

37. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

38. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

39. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

40. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

41. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

42. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

43. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

44. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

45. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

46. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

46. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

47. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

48. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

49. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

50. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

51. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

52. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

53. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

54. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

55. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

56. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

57. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

58. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

59. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

60. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

61. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

62. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

63. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

64. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

65. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

66. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

67. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

68. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

69. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

70. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

71. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

72. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

73. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

74. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

75. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

76. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

77. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

78. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

79. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

80. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

81. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

82. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

83. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

84. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

85. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

86. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

87. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

88. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

89. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

90. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

91. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

92. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

93. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

94. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

95. melléklet a 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelethez * 

96. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

97. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

98. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

99. melléklet a 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelethez * 

100. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

101. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

102. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

103. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

104. melléklet * 

105. melléklet * 

106. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

107. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

108. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

109. melléklet * 

110. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

111. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

112. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

113. melléklet * 

114. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

115. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

116. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

117. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

118. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

119. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez * 

120. melléklet a 45/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez *