Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Bálint István kisiparos emléktáblájának elhelyezéséről a Király u. 11. sz. alatti épület homlokzatán

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésben meghatározott hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Bálint István emléktáblájának helyszínéül a Király utca 11. sz. alatti épület homlokzatát jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„Itt működött Bálint István (1891-1967) aranyműves, órás- és ékszerészmester üzlete. Személyét és üzletét 1925-től az 1950. évi államosításig a város jelesei között tartották számon.”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 66 X 33 X 3cm

Anyaga: gránit, selyemfényű felülettel, szögletes élekkel

Színe: világossárga, halvány szürkés és vörös vízszintes hullámos erezettel

Felirata: homokfújt, mélyített, matt sötétbarnára festett felület

Betűtípus: Book Antiqua, betű mérete: 15mm és 8.5mm

Rögzítés: rejtett, a lap hátuljába ragasztott fémlemezzel és falba dübelezett akasztóval történik, ragasztva

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző