Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a Rotary Club pécsi újraalapításának 20. évfordulójára létrehozott emlékkő elhelyezéséről a Rotary körsétányon

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésben meghatározott hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Rotary Club pécsi újraalapításának 20. évfordulójára létrehozott emlékkő helyszínéül a Rotary körsétány mentén, a már meglévő pihenőhellyel szemben, a sétány északi oldalát jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emlékkő szövegét a következőkben határozza meg:

„Újraalapításának 20. évfordulóján állíttatta a pécsi Rotary Club 1991-2011 www.rotarypecs.hu”

(3) A Közgyűlés az emlékkő méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

80 X 50 X 30 cm természetes mecseki hasított kő, felirata a kőből kivésve, színezés nélküli. Az emlékkő képét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző

1. melléklet a 48/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez