Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 65/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 38/1996. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról *