Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2012. (III. 23.) önkormányzati rendelete

Gebauer Ernő emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gebauer Ernő emléktáblájának helyszínéül a Bessenyei utca 2. sz. alatti épület északi homlokzatát jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„Ebben a házban élt és alkotott élete utolsó évtizedeiben Gebauer Ernő festőművész 1882-1962. aki 50 éven át volt Pécs művészeti életének meghatározó személyisége. Emelte Dr. Nagy Imre kezdeményezésére a pécsi polgárok nevében a Káplár Alapítvány és az Erdélyiek Klubja 2012.”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 80 X 4cm

Anyaga: fagyálló keménymészkő

Színe: tojáshéj-okker színű

Felirata: homokszórással, grafitszürke homlokzatfestékkel színezve

Rögzítés: Süllyesztett fejű rozsdamentes csavarokkal, 3 ponton, a fal és a kő között 1 cm légréssel

Felületképzése: mattcsiszolt

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k.
polgármester jegyző