Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2012. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

a Bányászati Aknamélyítő Vállalat Mecseki Körzet emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Bányászati Aknamélyítő Vállalat Mecseki Körzet emléktáblájának helyszínéül a Pécs, Zsolnay Vilmos utca 122. sz. (41737/1 hrsz) alatti területet jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„MECSEKI AKNAMÉLYÍTŐK 1957 - 1993 BÁNYÁSZATI AKNAMÉLYÍTŐ VÁLLALAT MECSEKI KÖRZET EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTA: BÁNYÁSZ EMLÉKEKÉRT EGYESÜLET AKNAMÉLYÍTŐ TAGOZATA 2012.”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

A beton tömbalap: 100 x 50 x 80 cm méretben, betonminőség: C16-16/KK. A 2 db 16-os betonacél tüske az utólagos furatokba kerül elhelyezésre beragasztással, amikre ragasztással kerül rögzítésre az emléktábla.

Az emléktábla anyaga finomszemcsés, egy oldalon csiszolt vörös gránit.

A vésett nagybetűs feliratoknál két betűméret kerül alkalmazásra. A betűk színezése, festése a gránit vörös színéhez alkalmazkodva fehér.

Az emléktábla szélessége 60 cm, magassága 120 cm, vastagsága 10 cm.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k.
polgármester jegyző