Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 50/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete

az „Élet Fája” Díj alapításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) „Élet Fája” díjat alapít (a továbbiakban: Díj).

(2) Az (1) bekezdésben alapított Díj adományozásáról szóló oklevél szövegét a melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Díj adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárságú személynek, vagy szervezetnek, aki vagy amely:

a) munkásságával gyarapította Pécs zöldfelületi értékeit, vagy

b) jelentősen közreműködött ezen értékek megőrzésében, vagy

c) ezen értékek fejlesztésében kiemelkedő folyamatos, egyéni vagy kollektív teljesítményt nyújtott.

(2) *  A Díj adományozására a Kommunális Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek, amelyről a Közgyűlés minden év szeptemberi első rendes ülésén dönt.

(3) Évente egy Díj adományozható. A Díj átadására október negyedik hetében, az Élet Fája program keretében kerül sor.

3. § (1) A Díj adományozásával oklevél és 300.000 forint pénzjutalom jár.

(2) A díjazott személy vagy szervezet nevét az adományozást követően nyilvánosságra kell hozni. A díj adományozásáról a város lakosságát a helyi sajtó útján tájékoztatni kell.

4. § (1) E rendelet a kihirdetése napján 10 órakor lép hatályba.

(2) A Díj adományozására első ízben a 2012. évben kerül sor.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k.
polgármester jegyző

Melléklet az 50/2012. (X. 19.) számú önkormányzati rendelethez

A „Élet Fája” Díjjal járó oklevél szövegének leírása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

/....................................(név) részére / a Pécs városának egységes zöldfelületi rendszerének védelme, fenntartása, és fejlesztése terén nyújtott kimagasló szerepvállalásának elismeréséül / az Élet Fája díjat adományozza / és ennek tanúságául ezen aláírt / és az Önkormányzat címerével ellátott / okiratot kiadja./ Kelt Pécsett, / a

.......................... (az évszám betűvel) év / ................ havának ............. napján

/Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának /Közgyűlése nevében:

Az oklevelet a jegyző az oklevél baloldalán és a polgármester az oklevél jobboldalán írja alá. Az oklevél része a város színes, nyomtatott címere.

A szakmai kitüntető díj oklevelének rendelkezésre álló felületén a fenti tartalom középre szedetten jelenik meg, az önálló sorokat a „/” jelek jelzik. Az aláírásnál nyomtatott formában a polgármester nevét / tisztségét is meg kell jeleníteni.


  Vissza az oldal tetejére