Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a Sétatéren felállításra kerülő Lakatfal köztéri alkotás elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Lakatfal köztéri alkotás felállításának helyszínéül a 18300 hrsz-ú közterületet jelöli ki, a Sétatér keleti oldalán.

(2) A Közgyűlés az alkotás formátumát a következőkben határozza meg:

A 231db rozsdamentes acéloszlop egy-egy egységben háromszög alakban a tetején összehegesztve kerül egy betonaljzatba. Alaprajzi viszonyukat tekintve kétféle egységben, háromszögletű elrendezésben helyezkednek el. Magasság tekintetében három különböző magasságú egység van, melyeknek a pálcái 170, 200, és 230 cm-esek. Minden egységen belül a három pálca között 10-10 cm a különbség.

(3) Az alkotás mérete alaphelyzetben:2,3 X8,3X2,3m

(4) A Közgyűlés az alkotást forgalomképtelen törzsvagyonná minősíti.

2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k.
polgármester jegyző

Melléklet a 31 2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére