Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

Herceg Gyula emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Herczeg Gyula emléktáblájának helyszínéül a Pécs, Király u. 12. sz. alatti épület falát jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„E házban született Herczeg Gyula 1920-1994 az olasz nyelv tudósa, szótárszerkesztő, nyelvész, irodalomtörténész, az olasz Crusca Akadémia tagja. Állították tisztelői, tanítványai, Pécs város polgárai MMXIV”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 60X85X3 cm

Anyaga: homokszínű mészkő

A felirat kalligrafikus betűtípussal készül.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére