Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2014. (VI. 24) önkormányzati rendelete

Weöres Sándor szobrának felállításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Weöres Sándor szobor köztéri alkotás helyszínéül Pécs, Király utcát (Hrsz.16651) jelöli ki, mintegy 35-40 m-re a Király utca és a Széchenyi tér találkozásától.

(2) A Közgyűlés az alkotás formátumát a következőkben határozza meg:

A szobor méretaránya: 1:1, magassága 150 cm.

A bronz szoboranyag a megújult közterekhez szervesen illeszkedő, az épített környezetbe illő anyagfajta, mely történelmi- kulturális örökséget közvetít.

Az alkotás a meglévő térkőre kerül kihelyezésre, a megfelelő alapozást követően.

Az ülő test, valamint az asztal és szék egyben kerülnek összeszerelésre, sugallva az egységet, ami a költő és környezete, valamint a költő és a város között analogizálható.

(3) A Közgyűlés az alkotást forgalomképtelen törzsvagyonná minősíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § * 

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

Melléklet a 29/2014.(VI.24) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére