Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Eck Imre és Végvári Zsuzsa emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Eck Imre és felesége, Végvári Zsuzsa emléktáblájának helyszínéül a Pécs, Mária u. 12. szám alatti épület falát jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„Ebben a házban lakott 1990 és 1997 között Eck Imre koreográfus és felesége Végvári Zsuzsa balettmester. Eck Imre Közalapítvány 2016”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 52x70x3 cm

Anyaga: carrarai márvány

Színe: fehér

A táblán vésett, fekete, festett Adobe Devanagari Bold betűk lesznek elhelyezve.

A tábla a sarokpontjainál kerül rögzítésre.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt
polgármester
Dr. Lovász István
jegyző